Als energieconsument heb je plichten maar ook zeker rechten. Maar wat zijn je rechten als consument indien je een energiecontract hebt afgesloten met een aanbieder? Voor de levering van gas of elektriciteit aan de zogenoemde kleinverbruikers, moeten Nederlandse energieleveranciers over een vergunning beschikken. Deze kleinverbruikers, of te wel consumenten, worden dankzij deze vergunningen veel beter beschermd. Dit in tegenstelling tot de grootverbruikers in Nederland. Kleine verbruikers van energie kunnen overigens onderverdeeld worden in particulieren en bedrijven, de zakelijke klanten dus. Echter beschikken particulieren altijd over een consumentenrechtsbescherming.

 

De voorwaarden

Nederlandse energieleveranciers zijn vanuit de wet verplicht om in de algemene voorwaarden duidelijkheid te scheppen. Pas nadat consumenten de voorwaarden hebben ingezien, zijn de energiecontracten rechtsgeldig. Eerder niet. Tevens geldt voor deze energiecontracten dat abonnementen altijd op precies dezelfde manier opgezegd moeten kunnen worden als deze afgesloten zijn. Of te wel: Sluit je een contract af via het internet, dan moet de leverancier je de mogelijkheid bieden om het contract ook online weer op te kunnen zeggen.

 

Hoe kan je een contract opzeggen?

Een energieabonnement kan men op diverse momenten laten beëindigen. Namelijk op ’t moment dat de contractperiode voorbij is maar ook enige tijd nadat het contract is afgelopen. Er zijn verschillende momenten waarop je een contract kan opzeggen. Informeer bij je energieleverancier of neem zelf de voorwaarden aandachtig door. Lees hier meer over energiecontract opzeggen.

 

Soms betaal je een opzegvergoeding

Zeg je op nog voordat de vooraf afgesproken contractperiode verlopen is? Dan zul je bijna altijd een opzegvergoeding aan de leverancier moeten betalen. Deze vergoeding is billijk,  aangezien iedere energieleverancier er namelijk rekening mee heeft gehouden dat je contract zou doorlopen. Doordat rekening is gehouden met je energieafname, is er als het ware extra energie ingekocht. Hoeveel vergoeding je betalen moet is afhankelijk van de energieleverancier. Echter mogen ze maar tot een maximale vergoeding incasseren. De vergoedingen zijn namelijk door de Autoriteit Consument & Markt vastgesteld.