De netbeheerder maakt netbeheerskosten voor het transport van stroom en gas. Als gebruiker maak je gebruik van dit netwerk. Dankzij dit netwerk dat bestaat uit leidingen, komt het gas en de elektriciteit in je woning. Je betaalt de netbeheerder een vergoeding voor de kosten die het maakt aan onderhoud aan dit netwerk, de aansluiting en het vervoer van energie. Doorgaans worden de kosten meestal bij je energieleverancier verhaalt, die op zijn beurt weer deze kosten bij jou in rekening brengt. De kosten hiervan zijn verrekend in het maandbedrag. Enkele jaren geleden werden deze kosten meestal nog afzonderlijk in rekening gebracht bij de eindgebruiker. Dat is nu verandert. De kosten die netbeheerders maken zijn als volgt:

 

Transportdiensten

Eventueel een vergoeding voor meterstand opname of/en kosten voor de meetinrichting

Alle aansluitdiensten voor elektriciteit en voor gas

Een vastrechtaansluiting of in plaats daarvan een periodieke aansluitvergoeding
De kosten voor het onderhouden en het in stand houden van jouw elektriciteits- en/of gasaansluiting

Vastrecht

Capaciteitstarief
Systeemdiensten voor stroom
Een vergoeding  TenneT. Dit is de netbeheerder van het gehele, landelijke hoogspanningsnet

Meetdiensten

Meterkosten

 

Aansluiting aardgas

Aardgas is een van de fossiele brandstoffen. Dat wil zeggen dat het gas dat wordt opgeboord niet meer aangevuld kan en zal worden en daarom vroeg of laat op raakt. Het is geen toeval dat aardgas meestal in de buurt van aardolie gevonden wordt. In Europa wordt aardgas met name gewonnen in en nabij de Noordzee. Nederland heeft de grootste gasvoorraad van Europa namelijk in Slochteren (Groningen), al is deze voorraad inmiddels flink geslonken. Het aansluiten van aardgas op het algemene gasnetwerk wordt verzorgd door diverse netbeheerders. In Nederland hebben we meerdere gasnetbeheerders. Dit zijn o.a. Cogas Infra en Beheer, Liander, DELTA Netwerkbedrijf, Enexis, Intergas Netbeheer, Endinet Groep BV, RENDO Netwerken, Stedin en Westland Infra. Zij zijn de beheerders van het distributienet en zijn alleen verantwoordelijk voor de verdeling van het gas in hun eigen netwerk.

 

Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstanden, het plaatsen van de meters en ook voor de gasaansluiting. Daarnaast zijn gasnetbeheerders verantwoordelijk voor het opsporen, oplossen en onderhouden van het netwerk. Standaard werken alle beheerders van het netwerk volgens een vast reglement. Voordat je überhaupt aangesloten bent op het gasnetwerk, dient je woning aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet je woning op maximaal 12 meter van een beschikbaar aansluitpunt staan. Maar 3 meter van de aansluiting mag onder het huis bevestigd worden. Het maximale debiet van aardgas mag daarnaast ook niet meer dan 8 kubieke meter per uur tellen. Indien je op het punt staat om aangesloten te worden door de netbeheerder, dan zal de monteur c.q. installateur langskomen om de aansluiting voor aardgas te verzorgen.

 

Totale kosten netbeheerder per huishouden

Per netbeheerder en per regio verschillen de totale kosten die per huishouden gerekend worden. Over het algemeen gelden ongeveer de volgende tarieven:

Tussen de €3 en €4 per maand voor stroomproducten

Tussen de € 3,50 en €4 per maand voor gasproducten