Alle energiecontracten zijn, nadat de markt liberaliseerde, persoonsgeboden. Daarvoor werden de contracten nog aan een adres gekoppeld. Het voordeel daarvan is dat bij een verhuizing er geen gevolgen zijn voor het energiecontract. Is er sprake van overlijden? Dan is het wel noodzakelijk dat de nabestaanden actie ondernemen. Let op: Lang niet iedere energieleverancier hanteert dezelfde regels bij het doorgeven van een sterfgeval en het laten ontbinden van het energiecontract. Hieronder beschrijven we enkele situaties die betrekking hebben op energiecontracten en het overlijden.

 

Familie betrekt de woning.

Een familielid van de overledene betrekt de woning na het overlijden. Daar blijft het contract bestaan maar word het energiecontract op een andere klantnummer gezet. Het komt vaker voor dat familieleden in het huis van een overledene gaan wonen. Energieleveranciers blijven in dat geval gewoon de energie leveren. Alleen moet de klantnummer veranderd worden. Het is vaak al voldoende om als familielid een telefoontje te plegen en de naam te wijzigen. Daarvoor moet het adres opnieuw worden aangemeld en ontvangt degene die de woning betrekt een klantnummer. De energieleverancier heeft alleen nog de laatste meterstanden nodig en vervolgens ontvang je een eindafrekening.

 

Partner blijft er wonen

Blijft er een partner in het huis wonen? En wil die partner graag het contract door laten lopen? Als echtgenoot of partner kan je in dat geval simpelweg telefonisch contact met de energieleverancier opnemen. De naam op het contract moet dan als enige veranderd worden en je ontvangt een eigen klantnummer. Wel moet je in de meeste gevallen de laatste meterstanden even doorgeven en ontvang je een eindafrekening.

 

Erfgenamen

Laat degene die is overleden een lege woning achter en gaat deze in de verkoop? Dan moet de erfgenaam het contract zelf opzeggen. Neem contact op met de energieleverancier en leg uit dat de woning verkocht wordt en dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de energie. Geef de laatste meterstanden door en je ontvangt de eindafrekening van de energieleverancier binnen een aantal weken. Stel, een woning komt leeg te staan na overlijden en de woning wordt niet meteen verkocht of verhuurd, wat moet je in dat geval als erfgenaam doen? Laat het contract op jouw naam zetten. Als erfgenaam wordt je dan verantwoordelijk voor de betaling van de energierekeningen. Natuurlijk kan je het voorschotbedrag naar beneden toe bijstellen. Ook is het mogelijk om een leegstandstarief aan te vragen. Soms is er echter ook onduidelijkheid tussen erfgenamen. Zo kan het zijn dat het niet duidelijk is naar wie de erfenis gaat. Is het ook niet duidelijk wie de zorg voor het energiecontract en de betaling van de rekeningen op zich neemt? Het is dan verstandig om even contact op te nemen met de leverancier. In veel gevallen zal de energieleverancier een regeling met de erfgenaam/erfgenamen treffen. Houd er wel rekening mee dat je in de meeste gevallen een opzegvergoeding moet betalen indien het contract voortijdig wordt opgezegd. Hoeveel maanden het contract nog doorloopt bepaald de hoogte van deze opzegvergoeding. Maar in de meeste gevallen zullen leveranciers geen opzegvergoeding meer vragen indien er aangetoond kan worden dat de energienemer is komen te overlijden.