Groen gas wordt ook wel eens duurzaam gas (groene energie) genoemd. Het is een milieuvriendelijke variant van aardgas. Het wordt geproduceerd door biogas zodanig te bewerken dat het eenzelfde kwaliteit als aardgas heeft. Groen gas wordt naast duurzaam gas ook wel gewoon een hernieuwbare energiebron genoemd. Het is hernieuwbaar in die zin dat het nooit opraakt. Gewoon aardgas bestaat bijna volledig uit methaan. Op methaangas kunnen consumenten, huishoudens dus, koken, douchen en woningen mee verwarmen. Maar ook in de land- en/of tuinbouw en in de industrie wordt aardgas veel gebruikt. Deze brandstof is in feite onmisbaar. Nederland heeft een grote voorraad gas in de grond zitten, met name bij Slochteren (Groningen). Deze voorraad raakt langzamerhand op en zodoende raken we in de toekomst afhankelijk van de landen om ons heen. Het is daarom zeer verstandig om nu al op zoek te gaan naar duurzame alternatieven. Groen gas is daarom bij uitstek een geschikte vorm van energie die op termijn eventuele tekorten aan aardgas kan opvangen. Groen gas kan gebruikt worden voor dezelfde toepassingen als gewone aardgas (methaangas). Is er verschil tussen groen gas en biogas?

Koolzaad en mais als energiebron
Een aantal gewassen waar onderzoeken mee lopen is koolzaad en energiemaïs. In Nederland is echter een ruimtetekort om aan Biomassaproductie te kunnen doen. In de toekomst zullen dit soort winningen met hulp van het buitenland nodig zijn. Naar schatting zijn er op termijn tussen de 20.000 en 300.00 hectare aan energiegewassen nodig. Het totaal aan landbouwgrond in Nederland is 2 miljoen hectare, maar de voedselteelt heeft hier ook de nodige hectare van nodig en dat mag niet in het geding komen. Nu zijn er al een aantal Bio-centrales die van snoei -en afvalhout duurzame energie produceren. Dit neemt minder ruimte in beslag en lijkt voor Nederland een goed alternatief.

Verschillen tussen biogas en groen gas
Waaruit wordt biogas geproduceerd? Dit wordt uit onder andere tuinafval, slib en stortplaatsen geproduceerd. Maar ook worden dierlijke resten zoals koeienmest gebruikt om biogas te produceren. Biogas is zijn puurste vorm is nog niet geschikt voor gebruik. Het moet eerst gedroogd en gezuiverd worden. Pas dan heeft het exact dezelfde kwaliteit en eigenschappen als aardgas. Is het eenmaal bewerkt, dan wordt het groen gas genoemd. Dus biogas wordt groen gas indien het gezuiverd en gedroogd is. Na de productie moet groen gas nog getransporteerd worden voordat het kan worden gebruikt. Dit kan nadat het op het gasnet is ‘ingevoed’.

Invoeden
Dit gas wordt ingevoed op het gasnet en vervolgens door iedereen worden gebruikt. Vermits men over een gasaansluiting beschikt natuurlijk. Dit groene gas heeft exact dezelfde eigenschappen als gewone methaangas (aardgas). Vandaar dat er ook geen aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld aan bepaalde apparatuur of aansluitingen, om hiervan gebruik te maken. Voor jou als consument maakt het daarom niets uit of je aardgas of groen gas ontvangt. Tegenwoordig leveren bijna alle energieleveranciers in Nederland groen gas aan consumenten aan huis. Daarvoor wordt gewoon het bestaande gasnet gebruikt. Groen gas moet wel gecertificeerd worden, voordat het geleverd wordt. Vertogas deelt deze certificaten uit. Deze organisatie voert controles uit bij bedrijven die groen gas produceren. Daarvoor moeten zij voldoen aan allerlei eisen. Pas dan ontvangen ze een certificaat en weet jij als consument dat je ook echt groen gas afneemt. Biogas kan ook door lokale boeren geproduceerd worden. Misschien ontvang jij wel groen gas van een boer in jouw regio zonder dat je dit weet.

Is groen gas even veilig als normaal aardgas?
De vraag of groen gas veilig is, kunnen we gemakkelijk voor jou beantwoorden. Want ja, dit gas is even veilig als aardgas. Het gas wordt namelijk uitvoerig op kwaliteit gecontroleerd, voordat het op het gasnet ingevoed wordt. Door strenge en uitvoerige controles van o.a. netbeheerders die het gasnet beheren, mag je de zekerheid hebben dat groen gas veilig is. Net zoals aan aardgas wordt ook aan dit gas een geurtje toegevoegd. Bij een lekkage kan je dus tijdig je netbeheerder op de hoogte stellen, aangezien je het gas ruikt. Ook worden altijd de installaties, die groen gas produceren, getest en met regelmaat gecontroleerd. Het is de bedoeling dat duurzame energie in Nederland een steeds voornamere rol inneemt. Zo moet in 2020 ongeveer 15% van de energie die wordt opgewekt duurzaam zijn. Daarbij is een doelstelling ook dat er meer in biogas wordt geïnvesteerd. Ongeveer de helft van de duurzame energie in 2020 moet bestaan uit biogas. In de jaren daaropvolgend moet dit verder worden opgevoerd.