Grijze energie: Brandstof wordt over de hele wereld gebruikt. Het is een vorm van energie, die nodig is om allerlei soorten machines te laten werken. Vooral de laatste jaren is er veel gebeurd op het gebied van brandstofwinning en de prijzen voor ruwe vaten olie. Ook heeft de politiek een grote invloed op de prijzen van brandstoffen. Vooral de oorlog in Irak heeft voor een veel hogere olieprijs gezorgd. Dit tot grote ergernissen onder de bevolking. In 1973-1974 waren er zelfs de eerste autoloze zondagen door de brandstofschaarste Deze periode stond ook wel bekend als de oliecrisis. Dit was in Nederland maar ook in België (Brussel) zijn ze niet onbekend met autoloze zondagen. Recent was in Brussel nog een gedeelde van de stad afgesloten voor auto’s. Hedendaags wordt brandstof nog gemaakt van olie en koolstof, maar in de toekomst zal dit gaan veranderen.

 

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom is niets meer of minder dan gewone, normale elektriciteit. Men noemt dit grijs om simpelweg deze stroom te onderscheiden van groene stroom. Dit laatste is afkomstig van duurzame bronnen, zoals windkracht, waterkracht, biomassa en zonne-energie. Grijze stroom wordt de stroom opgewekt uit aardgas, olie, steenkool maar ook uit kernenergie. Dus de vraag wat grijze stroom precies is, is te beantwoorden als volgt:

 

Alle grijze stroom is de energie die wordt opgewekt door fossiele brandstoffen te gebruiken door verbranding. Olie, kolen en aardgas worden daarvoor gebruikt. Omdat deze voorraad vroeg of laat opraakt en grijze stroom zeer belastend is voor het milieu, moeten we vroeg of laat volledig overstappen op groene energie, ook wel duurzame energie genoemd. Zowel grijze als groene stroom worden via hetzelfde elektriciteitsnet geleverd. Grijze stroom heeft veel nadelen, vooral voor het milieu. Maar het heeft ook voordelen t.o.v. groene stroom. Grijze stroom kan namelijk nog steeds iets voordeliger geproduceerd worden en het is gemakkelijk op te slaan.

 

Onze gasvoorraad slinkt

De omliggende landen worden steeds afhankelijker van het importeren van gas. Vanaf 2030 zal dit ongeveer 63% van hun verbruik zijn. Voor Nederland is dit een zeer gunstige situatie. Bij het winnen van gas zijn aan strenge regels en andere milieu eisen. Dit doordat de meeste bronnen in vogel of leefgebied van wild liggen. Toch is in Nederland het verbruik van gas sterk gedaald over de afgelopen 30 jaar. Gehalveerd zelfs. Het is belangrijk dat we een vervanger voor gas vinden. Als het op is en dan pas gaan zoeken naar alternatieven zijn we een beetje te laat. Bezuinigen op het gasverbruik is dus niet verkeerd.