Gas is een fossiele brandstof. Dat wil zeggen dat het gas dat wordt opgeboord niet meer aangevuld kan worden en dus op den duur een keer opraakt. Aardgas wordt vaak tegelijk of in de buurt van aardolie gevonden. In Europa wordt aardgas met name gewonnen rond de Noordzee en in het noorden van Nederland. Aardgas dat uit Slochteren (provincie Groningen) afkomstig is, bestaat voor 81,9 procent uit methaan en voor 3,3 procent uit hogere gasachtige koolwaterstoffen. Daarnaast bestaat het aardgas voor 14 procent uit stikstofgas en voor 0,8 procent uit kooldioxide. Aardgas dat op andere plaatsen wordt gewonnen bevat soms wat meer of soms wat minder methaan of waterstofsulfide. Dit wordt dan zuur gas genoemd.

 

Aardgas was vroeger een afvalproduct

Aardgas werd vroeger met name gezien als afvalproduct als gevolg van de winning van olie. Het gas werd dan “afgefakkeld”. Dit gebeurt tegenwoordig nog wel, maar enkel een aardige zet uit de richting van de bewoonde omgeving. Toch is het jammer dat het gas verbrand wordt en niet gebruikt wordt. Van alle fossiele brandstoffen is aardgas de schoonste soort. Afgezien van het feit dat het verbranden van aardgas kooldioxide produceert is het nog altijd beter dan het weg laten glippen van methaan dat 21 keer meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan kooldioxide. Een nog betere oplossing is het terugpompen van het gas de bodem in. Dit is alleen een duurdere oplossing en daarom vrijwel niet gebeurd. Vooral in armere landen of landen waar olie voor enorm veel inkomsten zorgt, wordt deze investering meestal niet gedaan. Aardgas produceert geen roet of as in tegenstelling tot andere fossiele brandstoffen, waardoor het zich maar weer eens bewijst als schoonste van de aanwezige fossiele brandstoffen.

 

Over het algemeen is het merendeel van alle wetenschappers er wel van overtuigd dat olie en het aardgas onder de categorie fossiele brandstoffen vallen. Voorheen werd er geen aardolie gebruikt, maar kerogeen of aardwas. Deze brandstoffen konden we vinden op de bodem van de zee. De bezonken organismen konden niet volledig verteerd worden door aaseters of door bacteriën doordat de aardwas zeer zuurstofarm was. Als gevolg daarvan werden de organismen afgebroken door de anaerobe bacterie. Ook wel de kerogeen. Wanneer de sedimenten bevattende kerogeen diep begraven werd dan kon de temperatuur wel oplopen tot een graad of 100 Celsius, waarop de kerogeen om kon worden gezet in aardolie. Wanneer de temperatuur nog verder zou stijgen dan zal al de aardolie uiteindelijk in aardgas worden omgezet. Aardolie of het aardgas is vele malen lichter dan steen en dan water. Daardoor werden de fossiele brandstoffen door de bovenliggende gesteente, dat zeer poreus werd, naar boven gestuwd.  Toch denkt nog een klein deel van de wetenschappers dat zowel aardolie als aardgas is ontstaan vanuit methaan dat zich al miljoenen jaren in onze aardmantel bevindt. Volgens deze kleine groep wetenschappers heeft de methaan ervoor gezorgd dat de aardkorst is gestegen. De ontdekking van het aardgas heeft er wel voor gezorgd dat we een hoop technologie hebben kunnen ontwikkelen om ons efficiënt warm te maken en te houden, te kunnen koken op gas en nog veel meer toepassingen. Helaas raakt het gas op en moeten we op zoek naar nieuwe brandstoffen.

 

Fossiele brandstof

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat wil zeggen dat het gas dat wordt opgeboord niet meer aangevuld kan worden en dus op den duur een keer opraakt. Aardgas bestaat uit methaan, lichte koolwaterstoffen (ethaan, propaan, butaan en andere stoffen als koolstofdioxide en stikstof). Toch verschilt de samenstelling van het gas per regio. Aardgas wordt vaak tegelijk of in de buurt van aardolie gevonden. Binnen Europa halen we aardgas met name uit onze eigen Noordzee en uit het noorden van ons land. Aardgas dat uit Slochteren (provincie Groningen) afkomstig is bestaat ongeveer uit 80 procent methaan en 3,3 procent is afkomstig van hogere gasachtige koolwaterstoffen. Daarnaast bestaat aardgas ook uit stikstofgas en uit kooldioxide. Aardgas dat op andere plaatsen wordt gewonnen bevat soms wat meer of soms wat minder methaan of waterstofsulfide. Dit wordt dan zuur gas genoemd.

 

Het aardgas dat uit het Groningenveld wordt gehaald bestaat uit zo’n 81,3 procent methaan en uit 3,5% hogere koolwaterstoffen (denk hierbij aan ethaan, propaan etc.). Verder bestaat aardgas uit 15,2 procent verschillende gassen zoals stikstof en kooldioxide. Over het algemeen bestaat het aardgas dat op andere plekken wordt gevonden uit andere verhoudingen methaan, hogere koolwaterstoffen en vaak uit minder stikstof.

 

Per regio is de samenstelling anders

De samenstelling van aardgas varieert dus per regio wat de kwaliteit of de bruikbaarheid van het gas bepaalt. Er gaan dan ook geluiden op dat grootverbruikers van aardgas om moeten kunnen gaan met het nieuwe soort gas dat zich vormt over de jaren, dit door het veranderende karakter van het aardgas.