Energielabels zijn altijd verplicht indien er sprake is van een verkoop of een verhuur van een woning. Deze labels ontwikkelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en doet dit gezamenlijk met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het Energieakkoord bestaat uit een aantal afspraken. Inzake de duurzame groei is onderling vastgelegd dat er een vooruitlopend maar tegelijk ook een indicatief energielabel komt voor huizen die nog niet over een label beschikken. Dankzij dit nieuwe akkoord kunnen diverse partijen met eigenaren van woningen in gesprek over het doen van slimme investeringen van woningen, om daarmee de duurzaamheid van de betreffende woningen te verbeteren. Consumenten kunnen straks gebruik maken van een speciale app. Daarmee kunnen eigenaren van woningen in 2015 hun zogenoemde indicatieve label veranderen naar een geregistreerd label. Daarmee voldoen woningeigenaren meteen aan de verplichting vanuit de wet om, indien er sprake is van een verkoop, de koper deze nieuwe energielabel te kunnen tonen en overhandigen. Eigenaren ontvangen van de Rijksoverheid hierover een brief.