Op maar weinig websites wordt geïnformeerd over de calorische waarde. Deze term is niet bepaald een term die bij iedereen even duidelijk is. Wat bedoeld men met een calorische waarde? De calorische waarde geeft aan hoeveel warmte (dus energie) er daadwerkelijk vrijkomt indien er een volledige verbranding plaatsvindt van gas. Deze waarde is wel degelijk belangrijk, aangezien je daarmee kan meten of bepaalde apparaten in je huishouden goed werken. Deze term komt ook terug op je jaarafrekening. Hieronder geven we je een exacte beschrijving van de betekenis van deze term:

 

Betekenis calorische waarde

 

De betekenis van de calorische waarde beschrijven we als volgt: de term calorische waarde geeft aan in welke snelheid een brandstof, bijvoorbeeld gas, een kilo water bij een atmosfeerdruk van 14,5 tot 15,5 graden Celsius verwarmt. Men bedoeld daarmee de hoeveelheid energie in m³ aardgas. Deze calorische waarde geeft dus in werkelijkheid aan wat de hoeveelheid energie is die uit m³ aardgas gehaald wordt. We onderscheiden de calorische onderwaarde en de calorische bovenwaarde. Indien er koolwaterstoffen verbrand worden, daarbij rekenen we ook aardgas, dan is waterdamp één van de stoffen die verbrand wordt. Daarbij wordt warmte van deze waterdamp als restproduct aangemerkt. De calorische onderwaarde van aardgas is om precies te zijn exact 31,65 MJ/m30.Je spreekt van de calorische bovenwaarde indien in exact dezelfde situatie als hierboven men uitgaat van warmte die bij de verbranding vrijkomt en de warmte die bij ’t condenseren van waterdamp vrijkomt. Deze calorische bovenwaarde van aardgas is om precies te zijn 35,17 MJ/m30.

 

Wat je niet wist over de calorische waarde

Je betaalt als klant voor de energie die uit ene kubieke meter gas gehaald wordt. Je betaalt dus voor de calorische waarde. Echter is het zo dat deze waarde sterk kan schommelen. Je haalt in dat geval lang niet altijd dezelfde energie uit een m³ aardgas. Vandaar dan ook dat netbeheerders hebben bepaald dat er een gemiddelde calorische waarde moest komen. Je betaalt daarom een eerlijke prijs voor de energie die je ontvangt.