Gas gebruiken we vrijwel allemaal. Maar wat is co2 neutraal gas? Hetzij voor koken, hetzij voor het opwarmen van water voor de douche. Gas speelt op dit moment nog een hele belangrijke rol in onze levens en in onze maatschappij. Gas wordt gewonnen, verkocht, ingekocht en verbruikt. In Nederland hebben we onze eigen voorziening van gas, maar door onze grote verbruik van gas moeten we onze voorraad aanvullen met de toevoer van gas uit andere landen. In elk huishouden is het verbruik van gas natuurlijk verschillend. De een heeft het snel warm en de ander is een koukleum. Ook weersinvloeden hebben veel te maken met het wel of niet hoog verbruik van gas. In Nederland heb je verschillende aanbieders ook voor gas. Het begint allemaal met de gaswinning, voordat het bij je huis arriveert om lekker te kunnen koken of om het  warm te hebben. In Nederland en in de Waddenzee hebben we grote gasbellen. Vooral de provincie Groningen heeft meerdere van deze gaslocaties. Het heeft Nederland een grote welvaart geleverd, dit omdat de Europese landen veel gas importeren vanuit Nederland en nu nog steeds doen De opbrengst daarvan is jaarlijks circa vijf miljard euro. Deze gasbel in Slochteren (Groningen) wordt ook wel een fossiele bron genoemd en zal nog steeds in de komende decennia van groot belang blijven voor Nederland.

 

CO2-neutraal, wat is dat?

Wat is CO2-neutraal gas eigenlijk? Wanneer consumenten gas gebruiken om te kunnen douchen, koken of om woningen mee te verwarmen, wordt normaal gesproken aardgas gebruikt. Bij de verbranding van aardgas komt altijd CO2 vrij. Een beetje CO2 kan weinig kwaad maar wereldwijd is de CO2-uitstoot alarmerend hoog. Zó hoog dat het klimaat aan hevige veranderingen onderhevig is. Het spreekt voor zich dat Europese landen daarom besloten hebben om de CO2-uitstoot te gaan verminderen. De uitstoot moet daarom gecompenseerd worden. CO2 kan men niet zelf uit de lucht halen. Daarvoor zijn bomen en planten nodig. CO2-neutraal gas bestaat eigenlijk niet. Maar leveranciers van groene energie die CO2-neutraal gas produceren, planten in werkelijkheid bossen aan of investeren in duurzame projecten, waardoor de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt en er in feite CO2-neutraal gas geproduceerd wordt. Dit gas wordt ook wel gewoon bosgecompenseerd gas genoemd.

 

Berekening uitstoot CO2

Over het algemeen bestaan alle fossiele brandstoffen voor het grootste gedeelte uit koolstof. Voor de berekening van de CO2-uitstoot nemen we als voorbeeld voor het gemak even de personenauto. De meeste auto’s bijvoorbeeld die rondrijden in Europa beschikken over een verbrandingsmotor. Een verbrandingsmotor zet de energie uit een bepaalde brandstof om in beweging. De energie wordt vrijgegeven uit brandstof door het te verbranden. De koolstof dient verbrandt te worden in brandstof en daarvoor heb je zuurstof nodig met als gevolg van de verbranding van zowel zuurstof als koolstof dat er koolstofdioxide vrijkomt. Koolstofdioxide wordt ook wel CO2 genoemd. De mate waarin er CO2 vrijkomt bij de verbranding van LPG is te berekenen op 1,665 kilogram per liter verbruikte LPG. Dit komt neer op een ton CO2 uitstoot op 601 liter verbruikte LPG.
Wat is bosgecompenseerd gas?

Door bosgecompenseerd gas af te nemen bij je energieleverancier, bescherm je in feite wereldwijd grote stukken bos en daarmee indirect ook het klimaat. Want bomen nemen, als ze groeien, CO2 op uit de lucht/atmosfeer. Des te meer bos wordt aangeplant, des te meer CO2 uit de lucht wordt gehaald. Bosaanplant beschermt daarmee het klimaat. Leveranciers die groene energie leveren, dragen meestal bij aan de aanplant van bossen of investeren in duurzame projecten. Meestal betaal je niets extra’s voor bosgecompenseerd gas. Bosgecompenseerd gas dringt niet alleen het teveel aan CO2 in de atmosfeer terug, ook heeft de aanplant of het herstel van beschadigde bossen en oerwouden het voordeel dat de diversiteit aan dieren en planten in die bossen wordt verbetert. Daarnaast worden de omstandigheden van de bevolking aldaar sterk verbeterd. Door bosgecompenseerd gas af te nemen spaar je het milieu, verbeter je de leefomstandigheden van de lokale bevolking en help je mee aan een gezonde diversiteit aan dieren en aan planten in die regio’s.

 

Biogas

Biogas hoeft niet perse CO2-neutraal gas te zijn. Leveranciers van biogas gebruiken echter alleen natuurlijke materialen voor de productie van biogas en maken geen gebruik van grijze energiebronnen zoals olie, steenkool of aardgas. Zij wekken de gas op door bijvoorbeeld natuurlijke materialen te vergisten. Natuurlijke materialen kan koeienmest zijn of tuinafval. Tuinafval vergist meestal op een natuurlijke manier en daarbij komen gassen vrij. Door energieproducten wordt dit proces meestal versneld door bacteriën aan het groenafval toe te voegen. Het gas dat vrijkomt wordt opgevangen en gebruikt als brandstof voor auto’s of om stroom mee op te wekken in energiecentrales.