Wat is biomassa?

Niet veel mensen weten dat bijna de helft van de totale duurzame, groene energie die in Nederland wordt opgewekt uit biomassa komt. Met biomassa wordt bedoeld dat van alle materialen die bestaan van planten(resten) en dieren energie wordt gewonnen. Dit kan o.a. houtafval zijn maar ook koeienmest of het plantaardig afval zoals groenteresten en fruit.
In plantaardig materiaal zit veel energie

In plantaardig materiaal en in dieren(resten), zit erg veel energie. Deze energie wordt dan ook gebruikt om warmte of stroom mee op te wekken. Alleen al in hout zit veel energie. Steek hout aan en je krijgt warmte en licht als energievorm ervoor terug. Hoe komt deze energie in hout en plantenresten? Planten en bomen groeien alleen met zonlicht. Zonlicht is energie. Deze energie wordt opgeslagen in bomen en planten. Ook in mest, bijvoorbeeld koeienmest, zit veel plantaardig materiaal en dus veel energie. Vandaar dan ook dat groenafval apart verzameld wordt. Groenafval wordt vervolgens gebruikt door energieproducenten en omgezet in biogas en/of stroom. Tegenwoordig wordt er steeds vaker op grote schaal koolzaad verbouwd. Dus niet alleen groenafval wordt gebruikt in de biomassa-industrie om energie mee op wekken. Naast koolzaad wordt ook steeds vaker suikerriet gebruikt en energie mee op te wekken. Dit heeft soms nadelige consequenties voor de natuur. In Afrikaanse landen bijvoorbeeld, maar ook in Zuid-Amerikaanse landen, worden op grote schaal complete gebieden ontbost. Daarmee wordt ruimte gemaakt om bioproducten voor de energiesector te kunnen verbouwen.

 

Hoe energie uit biomassa wordt opgewekt

Vrijwel alle biomassa verbrandt men gewoon in een elektriciteitscentrale. Er is weinig verschil tussen de verbranding van steenkool en biomassa. Toch volgt men een andere procedure. Planten bijvoorbeeld worden in elkaar geperst. Men maakt hier pallets van. Zodoende kost minder moeite om het materiaal te vervoeren, aangezien het veel minder ruimte in beslag neemt. Door te persen haalt men ook de meeste vocht uit het materiaal, zodat het beter kan branden. Eenmaal aangekomen bij de centrale, vermaalt men de biomassa. Deze fijne stof gaat vervolgens de verbrandingsketel in. De warmte die daarbij vrijkomt verhit water. Er komt vervolgens stoom vrij en deze stoom heeft zoveel kracht dat het een turbine kan aandrijven. De energieturbine wekt vervolgens de stroom op en dit wordt vervolgens aan het stroomnet doorgegeven. Bij verbranding van biomassa komen wel schadelijke stoffen vrij. Die stoffen worden opgevangen, voordat het via een schoorsteen kan verdwijnen.

 

Geen stroom maar gas

Lang niet altijd wordt alleen maar elektriciteit opgewekt op biomassa. Men maakt er soms ook gas van. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er bepaalde bacteriën toegevoegd worden aan de biomassa. De bacteriën breken de biomassa af en produceren daarbij gas (methaangas). Dit gas kan worden verbrandt in energiecentrales. Bepaalde bacteriën kunnen echter in plaats van methaangas ook ethanol aanmaken. Deze ethanol wordt gebruikt als brandstof voor onder andere auto’s.