Wat nu als je gaat scheiden en er een energiecontract is afgesloten bij een energieleverancier? Over dit onderwerp is voldoende te schrijven. Op deze pagina leggen we je dan ook diverse situaties voor en vertellen we je daarbij wat je te doen staat. Onthoud in elk geval dat het altijd belangrijk is om, waar je afspraken over maakt, rekening te houden met de woning zelf. Want daarbij hoort het energiecontract namelijk. Energiecontracten staan op naam en deze staan niet op de woning zelf. Je kan dus automatisch concluderen dat een van de partners de eigenaar is van het energiecontract. Je bent er dus achtergekomen dat contracten op een woning worden afgesloten. Aangezien er maar 1 woning is, is er ook maar 1 contract. Daarvan is een van de partners dus de eigenaar. Waar ga jij of je partner worden nadat je gescheiden bent? Dit is een belangrijk punt. Blijft een van de partners in de huidige woning wonen, dan neemt deze automatisch het energiecontract over. Tenzij deze op naam van de ander staat. Energiecontracten zijn daarnaast voor een belangrijk gedeelte afgestemd op de woning zelf en alsmede op het aantal personen die daarin leven. Wijzigt de gezinssamenstelling na een scheiding, dan is het raadzaam om het energiecontract ook te laten wijzigen. Hieronder beschrijven we voor jou verschillende leefsituaties waarin je verzeild kan raken na een scheiding. Over het algemeen genomen zijn er 3 situaties denkbaar indien één van de partners de woning verlaat.
Situatie 1: De contracthouder verhuist terwijl de andere in de woning blijft:

In deze situatie kiest de persoon die in de woning blijft ervoor om een nieuw contract af te sluiten. Degene kiest ervoor om bij de aanvraag van het energiecontract aan te geven dat hij/zij geen energieleverancier meer heeft. Een andere mogelijkheid is dat degene die gaat verhuizen ervoor kiest het contract zelf te behouden, want het staat immers op zijn of haar naam.  Lees meer over verhuizen en energie. Uiteraard kan deze persoon ook besluiten om een nieuw contract af te sluiten. Het huidige contract komt dan te vervallen. In beide gevallen is het nodig dat de persoon die niet verhuist, dus in de woning blijft, zelf een energieleverancier kiest. De verhuizende partij mag het contract meenemen of vrijwillig een nieuw contract afsluiten. Het bestaande contract kan dan op naam worden gezet van degene die in de woning blijft wonen. Let op: Degene die het contract opzegt moet rekening houden met een opzegtermijn of een opzegvergoeding. De persoon die in de woning blijft wonen moet een aanmeldformulier invullen. Daarbij wordt gekozen voor de optie: ‘Ik heb geen energieleverancier’. De leverancier van energie weet dan dat degene geen contract heeft lopen en er hoeft dan ook geen energiecontract elders te worden opgezegd.

Situatie 2: De contracthouder blijft terwijl de ander verhuist

In deze situatie moet alleen de persoon die de woning verlaat elders een nieuw energiecontract aanvragen. De houder van het contract kan het contract behouden of ervoor kiezen om een nieuw contract af te sluiten. Dit is soms verstandig aangezien er iets in de woonsituatie is veranderd en een nieuw contract passender is. Let erop dat degene die in de woning blijft de mogelijkheid heeft om het voorschotbedrag aan te passen. Aangezien er tenminste 1 persoon vertrekt, wordt er mogelijk veel minder energie verbruikt. Een scheiding kost sowieso veel geld. Daarom is het verlagen van de maandlasten door het voorschotbedrag aan te passen vaak wel zo wenselijk. Overigens moet degene die het huis verlaat voor de nieuwe woning een ander energiecontract aanvragen. Als de huur inclusief is hoeft dit natuurlijk niet, maar daar gaan we in dit voorbeeld niet vanuit. Vraag je een nieuw energiecontract aan? Dan moet men wel voor de optie kiezen: “Ik heb geen leverancier”. De energieleverancier is er dan van op de hoogte dat er niet elders een contract moet worden opgezegd.

 

Situatie 3: Beide partners verlaten het huis

De houder van een contract kan ervoor kiezen om altijd een energiecontract te behouden. Hij of zij kan natuurlijk ook elders een ander contract afsluiten. Degene die niet de houder is van een contract is verplicht een nieuw contract af te sluiten. Deze kiest ook weer voor de optie: ‘Ik heb geen leverancier’. Stel dat beide partners de woning verlaten, dan mag de contracthouder het contract meenemen naar zijn of haar nieuwe onderkomen. Maar meestal is het verstandiger om toch een nieuw contract aan te vragen, aangezien er waarschijnlijk iets in de woonsituatie veranderd.