De  Warmtewet trad in 2014 in werking. Deze Warmtewet geldt overigens niet voor grotere bedrijven maar alleen voor de kleinverbruikers. Kleinverbruikers zijn alle afnemers zoals bijvoorbeeld consumenten en het MKB. Indien kleinverbruikers een aansluiting t/m 100 Kilowatt hebben, dan treedt de Warmtewet voor deze groep in werking. Op deze pagina vertellen we je wat de Warmtewet precies voor jou betekent.

 

Wat is de Warmtewet?

Wist je dat de Autoriteit Consument & Markt (afgekort: ACM)  toezicht houdt op de levering van energie in de vorm van warmte? Het toezicht wordt in de Warmtewet allemaal geregeld. Binnenkort wordt deze Warmtewet opnieuw geëvalueerd en waarschijnlijk helemaal herzien. De minister van Economische zaken buigt zich hierover. Belangrijk in deze mogelijke herziening is dat problemen en knelpunten opgelost worden d.m.v. een wijziging in de wet. In de herziening van deze Warmtewet zal het volgende aangepast worden: Alle VvE’s worden uitgezonderd van de verplichtingen die in de Warmtewet beschreven zijn. Daarnaast is het straks mogelijk om correctiefactoren en met name het toepassen daarvan te gedogen. Het ACM heeft, zoals we al schreven, ook in belangrijke mate een vinger in de pap.

 

Rol van de ACM

De ACM moet toezicht houden op de naleving van de Warmtewet. De minister van Economische zaken heeft de ACM gevraagd om in de herziening rekening te houden met de veranderingen. Hieronder informeren we je wat de Warmtewet voor jou concreet betekent.

 

De warmtewet 2015

In 2015 (vanaf 2014) heb je als consument of als MKB-er rekening te houden met de Warmtewet. Gebruik je bijvoorbeeld blokverwarming of stadsverwarming? Of ontvang je warm water? In dat geval ben je op een warmtenet aangesloten. Je hebt dan te maken met de Warmtewet. Overigens geldt dit enkel voor de aansluitingen die tot 100 Kilowatt aan kunnen. Je kan de grootte van deze warmteaansluiting bij je eigen leverancier van warmte opvragen. Heb je echter nog een contract van je energieleverancier bij de hand, dan kan je de grootte van de aansluiting ook in dit contract terugvinden. Over het algemeen geldt dat indien deze aansluiting groter is dan 100 Kilowatt, je met de energieleverancier zelf moet onderhandelen over de prijs en over de voorwaarden. Ben je een grootverbruiker van warmte? Dan kan je rekenen op steun vanuit het BW (Burgerlijk Wetboek). Daarin staat welke rechten je hebt als grootverbruiker. Waarom is de Warmtewet overigens ingesteld?

 

Vanwaar de Warmtewet?

Verwarm jij je woning of bedrijfspand middels blokverwarming of door middel van stadsverwarming? Dan is het onmogelijk om over te stappen naar een andere warmteleverancier. Het is namelijk zo dat het warmtenet een op zichzelf bestaand net is en deze is daarom niet aangesloten op andere warmtenetten. Dit in tegenstelling tot stroom- en gasaansluitingen. Waarom is dat zo? Dit heeft als reden dat er meestal maar 1 energiebron (in de buurt) is waar de warmte vandaan komt. Het komt erop neer dat er dan ook maar 1 partij is die deze energie levert. Aangezien er daarom ook geen onderlinge concurrentie tussen partijen bestaat, zorgt de Warmtewet ervoor dat je als consument toch voldoende wordt beschermd.

 

Wat doet de warmtewet met de prijs voor warmte?

Betaal je dankzij deze wet nu minder voor warmte die geleverd wordt? Of betaal je juist de hoofdprijs? De Warmtewet beschermt kleinverbruikers van warmte door een maximumprijs vast te stellen voor de warmte die geleverd wordt. Deze prijs wordt uiteindelijk elk jaar door de ACM vastgesteld. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) baseert deze uiteindelijke prijs op wat energieafnemers jaarlijks (gemiddeld) verbruiken voor gas. Het komt erop neer dat je nooit meer betaalt voor warmte dan voor gas. Uiteraard kan je zelf ervoor zorgen dat je minder betaalt voor warmte, door je energieverbruik te matigen.