De toezichthouder op de energiemarkt is ACM. Doel van de toezichthouder is voornamelijk om energie, gas en licht, voor iedereen toegankelijk te houden. Consumenten kunnen uit diverse energiebedrijven kiezen. Het ACM, dit is de Autoriteit Consument en Markt, draagt zorg voor een eerlijke concurrentie op de markt. Wat voor voordeel heeft dit concreet voor jou? Bedenkt dat door de concurrentie tussen bedrijven onderling, veel energieleveranciers proberen om de goedkoopste energieleverancier te zijn en ook de beste. Het ACM doet echter meer dan alleen maar toezicht houden op de energiemarkt door ervoor te waken dat er concurrentie blijft.

 

Het gasnet en het elektriciteitsnet

Het energienet bestaat uit een gasnet en een elektriciteitsnet. Deze worden door verschillende bedrijven beheerd. Deze bedrijven noemen we regionale netbeheerders. De ACM houdt toezicht op deze bedrijven. En wel zodat dat de energiebedrijven altijd tegen dezelfde tarieven het energienet mogen gebruiken. Belangrijk daarbij zijn ook de regels. Iedere energieleverancier krijgt dezelfde regels voor gebruik. Jaarlijks beslist de ACM wat netbeheerders moeten betalen. De kosten die de netbeheerders maken worden vervolgens aan jou als klant van een energieleverancier doorberekend. Energiebedrijven ontvangen vervolgens een vergunning van de ACM indien zij aan alle regels voldoen. Zo krijgen klanten de zekerheid dat ze alleen met betrouwbare leveranciers van doen hebben. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergunning is o.a. dat leveranciers verplicht zijn te kunnen aantonen dat de energietarieven redelijk zijn. Ook moeten ze duidelijke en eerlijke voorwaarden leveren. Op die wijze zorgt de ACN ervoor dat er alleen eerlijke energiebedrijven in Nederland zijn en dat de markt gezond blijft door onderlinge concurrentie. Overigens betekent het niet voor energieleveranciers dat zij, nadat ze een vergunning hebben gekregen, opeens de regels aan hun laars kunnen lappen. De ACM houdt namelijk toezicht op alle bedrijven. Zij controleren met regelmaat of energieleveranciers bijvoorbeeld op een juiste wijze met klantengegevens omgaan en of de energie die verkocht wordt, op een eerlijke manier verloopt.