De opbouw van de energierekening is voor de meeste consumenten erg onduidelijk. Daarom krijgt de toezichthouder van de energiemarkt dan ook diverse klachten van mensen die proberen de energierekening te begrijpen maar er maar niet achter komen hoe de rekening in elkaar zit. Daarom heeft de ACM onlangs een document voor de energieleveranciers opgesteld. In dit document zijn diverse criteria opgenomen, en aan die criteria moeten de energierekeningen dan ook voldoen. Doel van dit document is allereerst om de rekeningen voor consumenten veel inzichtelijker te maken. Daarnaast kan men aan de hand van deze criteria de energierekeningen zelf controleren.

 

Duidelijke rekening

De toezichthouder op de energiemarkt, ACM, vindt vooral dat het gehele aanbod duidelijk moet zijn, zodat men eerst een goede vergelijking kan maken voordat men overstapt. Want alleen dan is het mogelijk om te kiezen voor een contract dat het beste aansluit op je wensen. De bedoeling van de criteria is daarnaast dat consumenten al het papierwerk (overeenkomst, aanbod en de rekening zelf) naast elkaar kunnen leggen en zelf kunnen berekenen en controleren of alles klopt. Energieleveranciers zijn verplicht om bepaalde informatie te verstrekken. Welke informatie dat is kan je nagaan op de website van het ACM. We geven je alvast wat voorinformatie. Want uit de energienota die je ontvangt moet o.m. duidelijk worden gemaakt voor welke periode de factuur geldt. Daarnaast moet er duidelijk worden aangegeven wat je jaarverbruik was. Dit moet aangeven worden in kWh of in m3. De leverancier moet vervolgens op de nota aangeven wat het tarief in die periode is geweest. Dit voor wel het gas als voor de elektriciteit. Haal je overeenkomst erbij en vergelijk deze met de nota. Let er op dat in alle tarieven extra kosten opgenomen zijn. Denk aan toeslagen, de energiebelasting en ga zo maar door. Wek je zelf ook nog eens energie op en lever je dit, indien je teveel energie opwekt dan je daadwerkelijk verbruikt, deels terug? Dan is de leverancier verplicht om ook dit alles duidelijk vermelden. We spreken dan over teruglevering en saldering. Binnen anderhalve maand is je energieleverancier verplicht om de eindafrekening toe te sturen. Deze termijn geldt ook voor mensen die zijn overgestapt. Voor de jaarrekening heeft je energieleverancier 2 maanden de tijd.

 

Wat betaal jij?

Klanten van energieleveranciers betalen leveringskosten voor de energie die geleverd wordt. Daarnaast betaal je aan de energieleverancier natuurlijk de kosten voor de geleverde elektriciteit en/of gas. Tevens betaal je netbeheerkosten. Je bent namelijk aangesloten op het net en er worden kosten gemaakt voor het transporteren van de energie. Overige kosten zijn de meterkosten en de kosten voor de elektriciteitsmeter en gasmeter. Vervolgens betaal je ook diverse belastingen.