De vraag of je mag afzien van koop aan de deur is gemakkelijk te beantwoorden. Want sinds 2014 hebben consumenten een langere bedenktijd gekregen bij een aankoop aan de deur. Dit is allemaal geregeld en vastgelegd in de colportagewet. In totaal heb je bij een koop aan de deur een bedenktijd van 14 dagen. Dit zijn kalenderdagen. Je mag in deze periode gewoon je product(en) retourneren, zonder opgaaf van reden. Eerder hadden consumenten een bedenktijd van 8 dagen. Dit is dus verlengd. Waarom is de colportagewet ingetreden? Deze wet beschermt consumenten. Sommige mensen worden letterlijk overrompeld wanneer er opeens een verkoper je aanspreekt, hetzij op straat, hetzij voor je deur. In veel gevallen hebben consumenten op dat moment niet of nauwelijks overzicht of er goed over nagedacht. De wet zorgt ervoor dat een aankoop binnen een bepaalde periode terug te draaien is. De colportagewet geeft je zodoende extra bescherming. Welke verkopen worden onder colportage verstaan?

 

Er is sprake van colportage indien…

Er sprake is van verkoop aan de deur, bijvoorbeeld een energiecontract

Straatverkoop

Tevens verkoop tijdens demonstraties op uitnodiging

Verkoop tijdens demonstaties bij iemand in huis

Indien je een overeenkomst sluit bij je thuis, bijvoorbeeld voor diensten die glazenwassers uitvoeren