Of je een boete krijgt indien je tijdens je energiecontract verhuisd is afhankelijk van het soort energiecontract dat je hebt. Heb je bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd, dan moet je altijd rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Deze is bepaald op 30 dagen. Je kan boetevrij je contract laten ontbinden en overstappen naar een nieuwe leverancier. Niet elke leverancier hanteert een opzegtermijn van 30 dagen. Want bepaalde energieleveranciers hanteren namelijk kortere opzegtermijnen. Dit is allemaal in jouw voordeel. Je kunt een contract met een looptijd voor onbepaalde tijd altijd opzeggen zonder dat de leverancier hier een boete voor rekent. Een contract met een vaste looptijd heeft een opzegvergoeding indien je deze opzegt voordat de looptijd verstreken is. Dit is meestal met jaarcontracten het geval. De leverancier mag een boete bij jou in rekening brengen. Soms doen zij dit echter niet. De Autoriteit Consument & Markt heeft hiervoor trouwens een maximale hoogte voor vastgesteld. Daaraan moet iedere leverancier zich houden. Echter mogen ze wel onder de maximale grens boetes uitdelen. Daarin zijn ze geheel vrij. Informeer eventueel bij je eigen leverancier welke kosten ze in rekening brengen indien je voortijdig je energiecontract opzegt.