Zo nu en dan komt het voor dat consumenten klant worden bij een energieleverancier zonder dat zij daarvoor duidelijk toestemming hebben gegeven. Wat nu? Wat kan je in zo’n geval doen? De oplossing is eigenlijk heel simpel. Je kan het energiecontract annuleren. Doe dit als het even kan op zoveel mogelijk manieren, namelijk schriftelijk en telefonisch en zo nodig ook nog per e-mail. Je laat er dan geen misverstand over bestaan. Het is belangrijk om, indien je het contract schriftelijk opzegt, de brief aangetekend te versturen. Je weet dan zeker dat de opzeggingsbrief is aangekomen. Geef in de brief duidelijk aan dat je geen toestemming hebt gegeven om klant te worden. Het probleem kan je ook aankaarten bij de ACM. Dit is een autoriteit op het gebied van energie in Nederland. Zij houden o.a. toezicht op het naleven van de regels die energieleveranciers moeten volgen. De ACM gaat na of de energieleverancier in kwestie zich wel aan de voorwaarden en de regels heeft gehouden. Ook kunnen zij jou uitgebreid adviseren over je plichten maar ook over de rechten die je hebt als consument.

 

Hoe kan je klant worden zonder dat je toestemming hebt gegeven?

Hoe is het mogelijk dat energieleveranciers je klant kunnen maken, zonder dat je hier zelf toestemming voor hebt gegeven? Soms komt het voor dat consumenten, zonder dat ze toestemming geven, door leveranciers van energie tot klant worden gemaakt. Dit is het geval bij bijvoorbeeld telefonische benaderingen door een energieleverancier of een tussenpersoon. Naderhand krijg je een contract opgestuurd. In zo’n geval is het belangrijk dat je meteen aan de energieleverancier in kwestie de zaak voorlegt. Gelukkig worden consumenten in Nederland beschermd met de wet ‘Koop op afstand’. Je hebt 2 weken de tijd om een contract te annuleren. Je hoeft daarom niet bang te zijn dat je vastzit aan een energiecontract. Je stuurt een aangetekende brief en geeft daarin duidelijk aan dat je het contract wilt annuleren. Een aangetekende brief is direct een bewijs dat je een overeenkomst wilt ontbinden.

 

Contract ongedaan maken

Voor de volledigheid vind je hieronder een lijst met stappen die je moet ondernemen om een energiecontract weer ongedaan te maken. Deze stappenlijst volg je op als je onterecht tot klant gemaakt bent bij een energieleverancier.

 

Stap 1: Neem altijd meteen telefonisch contact op met de leverancier van energie bij wie je als klant bent aangemeld. Sommeer hen om het ontstane probleem direct op te lossen.

 

Stap 2: Je stuurt tevens een aangetekende brief naar deze leverancier en maakt duidelijk dat je geheel zonder toestemming te geven bij hen als klant bent aangemeld. Geef tevens aan dat je niet wilt worden overgezet naar hen. Geef daarnaast duidelijk aan dat je geen voorschotrekening zult betalen, want er is immers geen sprake van een overeenkomst. Daarnaast geef je aan dat je een reactie wilt binnen een bepaalde termijn, zeg maar 1 week.  Je stuurt een aangetekende brief als bewijs dat je deze hebt gestuurd.

 

Stap 3: Ook al is de situatie straks opgelost, neem toch altijd contact op met de ACM. Deze organisatie handhaaft de regels die energieleveranciers moeten opvolgen. Leg hen het probleem voor. Eventueel zal de ACM, indien blijkt dat de energieleverancier bepaalde regels heeft overschreden, een boete uitdelen.