Wat veel mensen niet weten is dat de regio waar je woont, wel degelijk invloed heeft op de energiecontract die je afsluit bij een energieleverancier. Zo zijn alle gemeenten onder andere allemaal zelf verantwoordelijk voor de subsidies die ze uitkeren en voor de aanleg van stadsverwarming en andere maatregelen. Ook is het zo dat je wellicht meer betaalt voor gas. Dit is afhankelijk van de hoogte van de regiotoeslag namelijk. We informeren je op deze pagina over de energievoorziening in Nederland en dan met name over de voorzieningen in de grote steden. Alvast een voorproefje op wat je te wachten staat op deze pagina: Lang niet alle Nederlandse consumenten c.q. huishoudens gebruiken energie op dezelfde wijze. In de ene wijk ontvangen huishoudens bijvoorbeeld energie via stadsverwarming. Weer andere huishoudens ontvangen hun energie via een energieleverancier en weer andere consumenten verkrijgen energie via wind- of zonne-energie projecten. Laten we beginnen met de hoofdstad van Nederland, Amsterdam.

 

Energie in Amsterdam
In Amsterdam zijn er een aantal wijken die gebruik maken van stadsverwarming. Daar draaien de huishoudens op. De woningen worden in die wijken verwarmd d.m.v. restwarmte. Die warmte wordt uit de omliggende industrie gehaald. Daarnaast zijn er in Amsterdam veel wijken waarvan de energie gewoon via de energieleverancier wordt geleverd. Amsterdam investeert veel geld in allerlei groene projecten. Daarvoor worden subsidies via de gemeente Amsterdam beschikbaar gesteld.

 

Energie in Rotterdam

Net als in alle steden in Nederland hebben Rotterdammers veel keuze tussen verschillende energieleveranciers. Ook biedt Rotterdam tal van mogelijkheden op het gebied van energiebesparing voor consumenten. Als particulier kan je bijvoorbeeld een subsidie aanvragen waarmee je een groen dak aanlegt. Meerdere Rotterdamse wijken worden van restwarmte voorzien. Deze zijn afkomstig van o.a. de afvalverwerkingsbedrijven in de omgeving van Rotterdam.

 

Energie in Utrecht

Ook Utrecht kent diverse projecten waarmee het mogelijk is om als consument energiemaatregelen te treffen. Als inwoner kan je bijvoorbeeld een energielening afsluiten, zodat je zelf zonnepanelen kan plaatsen. Meer dan 30.000 huishoudens worden daarnaast voorzien van stadsverwarming. Natuurlijk zijn de meeste wijken vooralsnog afhankelijk van energieleveranciers. Je hebt als Utrechter veel keuze uit verschillende leveranciers.

 

Energie in Groningen

Een energiezuinige toekomst, dat belooft de gemeente Groningen. Daar wordt al enkele jaren hard aan gewerkt. Doelstelling van Groningen is om het totale energieverbruik sterk te verminderen. De gemeente Groningen geeft inwoners daarvoor de kans door zich aan te melden voor het project Grunneger Power. Als Groninger kan je daarnaast natuurlijk kiezen uit verschillende energieleveranciers.

 

Netbeheerders van de steden

Tenslotte nog wat aandacht voor het energienet. Het energienet is een van de kostbaarste investeringen die in Nederland ooit is gedaan. De bouw daarvan heeft miljoenen zo niet miljarden gekost. Overal in de grond liggen buizen en leidingen. Deze zijn allemaal op elkaar verbonden. Iedere regio heeft echter zijn eigen netbeheerder. Je kan als bewoner van een regio dus geen eigen netbeheerder kiezen. Je sluit daarmee geen contract af, je energieleverancier echter wel en de kosten daarvan zijn verwerkt in de energietarieven. Dus je betaalt via het energiecontract die je bij je energieleverancier hebt afgesloten, de kosten voor de aansluiting en de aanleg (plus onderhoud) aan de netbeheerder in je regio. Overigens kan je via één storingsnummer terecht bij iedere netbeheerder. Dit storingsnummer is 0800-9009. Heb je problemen met de levering van stroom of gas? Dan kan je naar dit alarmnummer c.q. storingsnummer bellen.