Wat is groene energie?

Duurzame energiebronnen veroorzaken nooit vervuiling en stoten geen tot weinig CO2 uit. Duurzame energiebronnen (groene energie) zijn o.a. de wind, de zon en aardwarmte. Het grote voordeel van deze energie is dat het oneindig is, dus nooit op kan raken. Grijze energie raakt vroeg of laat wel op (behalve kernenergie…). Grijze energie wordt gehaald uit fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkolen. De verandering van ons klimaat heeft sterk te maken met de verbranding van fossiele brandstoffen. Wat is groene energie? Als consument kan je bijvoorbeeld het verschil niet zien tussen groene of grijze stroom. Want stroom is stroom. Wat is groene stroom? Dit wordt opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Grijze stroom wordt opgewekt uit centrales. Dit kunnen zowel gas-, kern- of kolencentrales zijn. Hieronder beschrijven we verschillende vormen van groene energie, te beginnen met windenergie.

 

Wat is windenergie?

De windparken in Nederland hebben een groot aandeel in de productie van schone energie. Omdat de wind altijd blijft bestaan, is deze energiebron ook nog eens onuitputtelijk (dus duurzaam). Natuurlijk is het wel zo dat een windturbine eerst geproduceerd moet worden. Dit is belastend voor het milieu en het kost energie. Maar windturbines kunnen tientallen jaren mee en leveren in die periode vrijwel constant energie. Daarnaast is het rendement van deze turbines stukken hoger dan bijvoorbeeld bij een kerncentrale…

 

Biomassa

Biomassa noemt men ook wel een hernieuwbare brandstof. Alleen is het de vraag of dit zo is. Want er worden grondstoffen gebruikt die het milieu soms niet goed doen, zoals hout. Bij houtkap komt er veel CO2 vrij in de lucht. CO2 zit in hout en zodra dit wordt verbrandt komt de CO2 vrij. Ook speelt de wijze waarop biomassa verwerkt wordt een rol. Is dit door vergassing, door vergisting of door verbranding?

 

Zonne-energie

De zon levert onuitputtelijke energie. Deze energie blijft altijd. Je zou denken dat zonne-energie in Nederland niet veel oplevert, omdat de zon niet vaak schijnt. Maar dat klopt niet. Nederland heeft voldoende zonne-uren om ook deze duurzame manier van energie opwekken rendabel te maken. Het is als consument aantrekkelijker om zelf energie met zonnepanelen op te wekken, dan voor je totale energie aangewezen te zijn op energieleveranciers. Naast de plaatsing van zonnepanelen kan je ook zonder deze investering al zonnewarmte in je huis halen, door enkele slimme aanpassingen.

 

Waterkracht

In andere landen wordt al meer energie door waterkracht opgewekt. Nederland blijft wat dat betreft nog wat achter. We wekken namelijk nauwelijks energie uit waterkracht op. Dit is beperkt tot piepkleine percentages van alle duurzame stroom. Wel wordt het opgewekt en wel uit rivieren in Nederland. Ook de kust in Nederland biedt mogelijkheden voor de toekomst.

 

Aardwarmte en bodemwarmte als energiebron

Aardwarmte is een goede manier om energie in huis te halen. Wel is het zo dat aardwarmte honderden meters diep in de bodem zit en dit is dus lastig te bereiken. Toch worden steeds vaker woningen standaard van een warmwaterpomp voorzien (aardwarmtepomp). De stroom die een pomp nodig heeft kan worden gehaald uit zonnepanelen. Op die wijze kan een woning bijna geheel zijn eigen energie opwekken. Op moment waarin de zon niet schijnt, blijf je echter afhankelijk van je energieleverancier voor stroom.