Eerlijk is eerlijk, al die energieveilingen… Je kan er gewoonweg niet meer omheen. Ze lijken ineens enorm populair maar waarom is dat zo? En is het echt zo voordelig om een energiecontract via een energieveiling af te sluiten? Of lijkt dat maar zo. Ergens in 2010 werd er voor het eerst collectief energie ingekocht. Het was de Vereniging Eigen Huis die de inkoop van energie organiseerde.

 

Wat is een energieveiling?

Een energieveiling is in principe gemakkelijk uit te leggen. Een energieveiling onderhandelt namelijk met meerdere energieleveranciers over een scherpe energieprijs. Door met veel leden samen de krachten te bundelen, wordt een energieleverancier sneller over de streep getrokken om met een aantrekkelijk voorstel te komen. In de prakrijk is het echter lang niet zo dat energiecontracten via energieveilingen veel voordeliger zijn. Een toezichthouder onderzoekt alle energieveilingen in Nederland. Zo onderzocht het ACM in 2014 hoe energieveilingen te werk gaan. De toezichthouder ontving namelijk klachten van consumenten over energieveilingen. De klachten hadden vooral te maken met oneerlijke voorlichting over de energietarieven. Diverse veilingen boden contracten aan voor lage energietarieven, terwijl de contracten in werkelijkheid duurder uitvielen. Consumenten waren en zijn dus niet altijd per definitie veel goedkoper uit. Dit terwijl consumenten nou juist vanwege de aantrekkelijker energietarieven gebruik van energieveilingen maken. Het ACM schakelde de kartelpolitie in. Vervolgens werd onderzocht door het ACM of de aanbieders van de veilingen wel daadwerkelijk hun beloften nakwamen. Het ACM ging ook na of consumenten wel volledig werden geïnformeerd. Veel zaken bleken niet te kloppen.

 

Prijzen worden kunstmatig hoog gehouden

Veel energieveilingen bleken de prijzen van energie kunstmatig hoog te houden. In 2015 berichtte de ACM dat energieveilingen het proces aangepast hebben. Toch is er goed nieuws, want vanaf 2015 krijgen consumenten duidelijke en eerlijke informatie met betrekking tot het veilingproces. Ook worden ze geïnformeerd over de totstandkoming van de prijzen.

 

Via energieveiling nooit per definitie de laagste prijs

Aanbieders van energie moeten tegen elkaar opbieden. Dat is het voordeel wanneer je mee doet aan een energieveiling. De prijs wordt steeds lager naarmate energieleveranciers tegen elkaar opbieden. Je kunt vervolgens bepalen of je akkoord gaat met een energieprijs. Je moet dan wel het voordeel hebben dat de laagste prijs in een energieveiling ook lager is dan marktconforme tarieven. Vergelijk daarom deze energietarieven altijd met de tarieven van aanbieders die je vergelijkt op bijvoorbeeld een energievergelijker.