De voordelen van steenkool zijn legio. Wist je dat ongeveer 20% van de totale grijze energie die in Nederland opgewekt wordt van steenkolen afkomstig is? Naast aardgas is steenkool daarom in Nederland de belangrijkste brandstof. Wat is steenkool nou eigenlijk en hoe haalt men hier energie uit?

 

Wat is steenkool?

Steenkool is, net zoals aardolie, een fossiele brandstof. Dit is ontstaan uit afzettingen van plantenresten. Deze resten zijn ooit, in een ver geologisch verleden gevormd. In steenkool zitten dus van oorsprong plantenresten die onder hoge druk zijn versteend. Steenkool was in het midden van de 20e eeuw dé brandstof waarmee men woningen verwarmde. Men gebruikte toentertijd kolenkachels. Toen aardgas werd ontdekt, verminderde het gebruik van steenkool aanzienlijk. Toch is het gebruik hiervan nog steeds erg populair. Waarom dat nog steeds zo is? Steenkool heeft een aantal voordelen voor met name energieproducenten. Die voordelen bespreken we hieronder met je.

 

De voordelen van steenkool

Steenkool is nog steeds erg populair. De voordelen van steenkool zijn dan ook legio. Het winnen van de kolen is namelijk heel eenvoudig en daarom voordeliger dan bij andere fossiele brandstoffen. Daarnaast is het vervoer van de kolen gemakkelijk en hoeven daarvoor weinig veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Daarnaast zijn kolen nog steeds in grote hoeveelheden overal ter wereld aanwezig. Steenkool heeft als positieve eigenschap dat het produceren van elektriciteit constant kan gebeuren. Er zijn echter niet alleen voordelen maar ook nadelen van steenkool. Die bespreken we verder met jou hieronder.

 

Nadelen van steenkool

Naast voordelen heeft het gebruik van kolen om energie mee op te wekken ook nadelen. Belangrijke nadelen zijn o.a. dat steenkolen fossiele brandstoffen zijn. Dit betekent concreet dat steenkool vroeg of laat niet meer te winnen is, dus dat het opraakt. Nu is dat nog lang niet het geval, want met de huidige voorraad kunnen we nog wel 150 tot 200 jaar door. Er komt heel veel CO2 vrij bij de verbranding van steenkolen. Omdat in ons land alle kolenmijnen gesloten zijn, zijn we voor de import afhankelijk van omliggende landen. Een belangrijk punt die als nadeel wordt ervaren is dat de werkomstandigheden voor mensen die in kolenmijnen werken zeer slecht is. Zij krijgen of te weinig betaald of werken onder slechte omstandigheden. Veel medewerkers die in de mijnen werken worden dan ook niet oud. Nu de voordelen en nadelen bij je bekend zijn, is het aan jou of je er nog voor kiest om energie te ontvangen dat opgewekt wordt uit steenkool. Er zijn nog voldoende energieleveranciers die energie produceren of laten produceren uit deze fossiele brandstoffen. Echter, veel leveranciers doen dit met tegenzin. Zij zien ook wel in dat er zowel voordelen als nadelen kleven aan de opwekking van energie met behulp van steenkool.