Goedkoop en ook groen je eigen elektriciteit opwekken staat vandaag de dag in de spotlights. Echter, hoe zit het met de elektriciteit die je nooit verbruikt en toch opwekt. Op welke wijze gaat het salderen en de teruglevering van elektriciteit in z’n werk? Kun je extra geld besparen door simpelweg een overstap te maken van energieleverancier?

 

Van leverancier wisselen en zonnepanelen

Overstappen naar een andere leverancier is voor de meeste eigenaren van zonnepanelen nooit lastiger dan voor andere gebruikers van energie. Z o ongeveer kan je 300 euro op jaarbasis aan geld besparen door van energieleverancier te veranderen.

 

Terugleveren/salderen

Je kan altijd je eigen opgewekte elektriciteit weer terugleveren aan het stroomnet. Ons land, Nederland, is hierin koploper. In bepaalde Europese landen is het strafbaar om energie terug te leveren aan het. Daarom wil de Europese Commissie enkele zaken veranderen en deze regeling voor alle consumenten in Europa mogelijk maken.

 

Maar wat is salderen nou eigenlijk?

Op je energierekening wordt duidelijk aangegeven wat de hoeveelheid stroom is die je geleverd krijgt van de energieleverancier. Dit wordt ook wel vermeld in kWh. Maar de stroom die je hebt teruggeleverd aan het stroomnet wordt daar weer van afgetrokken. Dit heet ook wel salderen. Nooit alle stroom die je teruglevert wordt meegerekend. Er is namelijk een maximum vastgesteld van de stroom die je mag terugleveren, of in elk geval, wat verrekend wordt. Dit noemt men ook wel de salderingsgrens. Als consument moet je de elektriciteit altijd naar dezelfde energieaansluiting terugleveren waarmee de energieleverancier jouw huishouden ook van elektriciteit voorziet. Dan alleen is het mogelijk om van saldering gebruik te maken. Overigens geldt de regel alleen maar voor de kleinverbruikers. Je bent als consument een kleinverbruiker indien je elektriciteitsaansluiting hebt die tot maximaal 3×80 Ampère kan ontvangen en leveren. Informeer gerust zelf bij je eigen energieleverancier welke aansluiting je hebt. Heb je bijvoorbeeld een grotere energieaansluiting dan we hierboven beschreven, namelijk 3×80 Ampère? Maar met je energieleverancier in dat geval gewoon een afspraak over de eventuele saldering en de voorwaarden.

 

Regelgevingen

In 2014 is er het e.e.a. veranderd wat betreft de regels en voorwaarden voor salderen. Wijzigingen zijn o.a. dat men eerder tot maximaal 5000 kWh aan de teruggeleverde stroom van het eigen stroomverbruik kon aftrekken. Nou is het zo dat deze salderingsgrens de hoeveelheid van de energie aangeeft die je van je leverancier ontvangt. Het kan daarom ook 5000 kWh per jaar extra zijn. Het komt erop neer dat de grens voor een ieder weer anders is. Voor salderen wordt sinds 2014 een rekensom gebruikt. Voor het salderen van energie geldt nu de totale hoeveel stroom die je levert als grens. Meer salderen dan de stroom die je geleverd krijgt is dus niet meer mogelijk. Je kan op je energierekening herleiden wat jouw salderingsgrens is. Lever je echter meer energie dan dat je zelf verbruikt? Hieronder lees je hoe het dan in zijn werk gaat.

 

Meer stroom leveren dan verbruiken

Je ontvangt van je leverancier een terugleververgoeding indien je meer levert dan dat je energie verbruikt. Na saldatie zal blijken dat er nog stroom overblijft. Leveranciers zijn verplicht daarvoor, in alle redelijkheid, een vergoeding te leveren. Belangrijk: Energieleveranciers mogen zelf de hoogte van die vergoeding bepalen. De ACM houdt een oogje in het zeil.