Hoe ziet de energie van de toekomst eruit? Vandaag de dag zijn er diverse belangrijke ontwikkelingen gaande en staan we op een belangrijk kruispunt voor wat de energievoorziening in de toekomst betreft. Voor een gedeelte leven we al een beetje in de toekomst, aangezien we zo ongeveer weten wat de toekomst ons gaat brengen. We beperken ons in dit artikel tot de energie in de toekomst in Nederland. Hoe wordt onze energie straks opgewekt? En wat voor rol speelt Europa hierin? Het moge in elk geval duidelijk zijn dat we in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van grijze energiebronnen zoals olie, steenkool en gas. Daar nemen we nu langzamerhand al afscheid van.

 

Doelstellingen van de Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid heeft als belangrijke doelstelling, dat in 2020 meer dan 15 procent van de energie duurzaam opgewekt wordt. Op dit moment is dat tussen de 4 en de 5 procent. Onze oosterburen echter, Duitsland, wekt al zo’n 25 procent van de energie duurzaam op. Die voorsprong halen we de komende jaren niet meer in.

 

Van consument naar producent

Nemen we een kijkje in de toekomst, dan is de kans groot dat over enkele tientallen jaren de huidige energievoorziening geheel is veranderd. Er zullen geen energieleveranciers meer zijn maar mensen zullen zelf hun energie opwekken. Gezien de huidige technologische ontwikkelingen, is het niet ondenkbaar dat dit al sneller zal gebeuren dan we denken.

 

Energie van de toekomst: zonne-energie

Wat de energie in de toekomst zal zijn, is nog niet duidelijk. Wel is het duidelijk dat duurzame opwekking van energie centraal staat. Het is niet ondenkbaar dat de energie van de toekomst een combinatie zal zijn van meerdere energiebronnen met de zon als belangrijkste energiebron. Naast wind en water (dit blijft altijd aanwezig) is de zon op dit moment de belangrijkste energiebron. Energie halen uit de zon wordt daarnaast ook steeds rendabeler. De gehele industrie die investeert in zonne-energie, maakt grote stappen. Zonnepanelen worden goedkoper maar wekken wel meer energie op. Blijven zonnepanelen in prijs dalen, dan worden deze betaalbaar voor iedereen. Doordat ze echter ook duurzamer worden, is er minder ruimte nodig om energie op te wekken. Dit betekent concreet dat het in de toekomst niet meer nodig is om daken vol te leggen met zonnepanelen, maar dat misschien 1 krachtige zonnepaneel al voldoende voorziet in de energiebehoefte van een huishouden.

 

Auto’s op elektriciteit

Al jaren zijn onderzoekers bezig om een alternatief te vinden voor de brandstof, zoals we die nu kennen. Een andere vorm van brandstofwinning, die langduriger is en beter voor het milieu. Men roept nu al jaren dat de olie bronnen dreigen op te raken. Daarom is het van belang om andere vormen van brandstof te vinden. Zo zie je in Amsterdam bijvoorbeeld al elektrische vuilnisauto’s rondrijden. Autofabrikanten zijn ook met deze ontwikkeling bezig. De eerste auto’s met een aandrijving in de vorm van een elektromotor zijn al op de markt (elektrisch rijden). Maar niet alleen de auto-industrie is zich aan het herontdekken. Neem bijvoorbeeld de boeren in Nederland, die zijn al jarenlang gaande met verschillende projecten voor gewassen, die op den duur gebruikt kunnen voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van brandstoffen.

Waterstof

ook waterstof behoort mogelijk tot de energiebron van de toekomst. Waterstof is een chemisch element dat wordt aangeduid in de scheikunde met het symbool H. Het H-symbool staat in dit geval voor Hydrogenium. Waterstof wordt daarnaast aangeduid met het atoomnummer 1. Waterstof wordt gevormd door een hoge reactiviteit verbindingen. Wanneer waterstof aan de atmosferische omstandigheden wordt blootgesteld, dan vormt de waterstof zich tot een twee-atomige molecuul. We noemen dit twee-atomige molecuul dan diwaterstof, maar dit wordt over het algemeen gewoon als waterstof of waterstofgas omschreven. Waterstof is een stof die het meeste voorkomt in ons universum. H2 is een luchtvormige vloeistof dat chemisch geproduceerd wordt. Het komt dus niet voor in ons natuurlijke milieu. Het H2 molecuul kan wel gevonden in allerlei andere tastbare stoffen zoals bijvoorbeeld, H2O (water). Waterstof maken is een proces dat bestaat uit het losweken van waterstof. Dit kan op twee verschillende manieren geschieden:

 

  1. De elektrolyse van H20. Wanneer je elektriciteit gebruikt dan kunnen de watermoleculen hierdoor opgesplitst worden. Op deze manier wordt er dan waterstof in haar puurste vorm en pure zuurstof gemaakt worden. Waterstof kun je in principe overal wel maken zolang er maar water en een elektrische stroom aanwezig is.
  2. Fossiele brandstoffen omzetten. Stookolie en gas zijn stoffen die koolwaterstof bevatten. Dit zijn moleculen die uit zowel waterstof als koolstof bestaan. Met een brandstof processor kan het waterstof gemakkelijk opgesplitst worden van de koolstof.

 

Waterstof als vervanging van brandstof voor auto’s

Waterstof kan bijvoorbeeld goed gebruikt worden om een motor aan te drijven. Die motor kan dan vervolgens bijvoorbeeld een auto van energie voorzien en daarmee dus laten rijden. Deze motoren zijn zeer milieuvriendelijk en waterstof is een vrijwel onuitputtelijke mate aanwezig. dit in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen. Het is de bedoeling dat waterstof uiteindelijk de benzine, LPG en diesel gaat vervangen en dat min of meer alle auto’s op waterstof gaan rijden. Het produceren, opslaan en efficiënter gebruiken van waterstof is dus erg belangrijk en daaraan moet eerst nog voldoende gesleuteld worden. Gelukkig is de kennis voldoende aanwezig om dit te realiseren. Het efficiënter maken van de motoren is op dit moment het grootste obstakel dat aandacht verdient.