Wat is het Contract Einde Register eigenlijk? Het Contract Einde Register wordt ook wel kortweg aangeduid met CER. Dit is simpelweg een gedragscode van de energieleveranciers en in dit register zijn o.a. bepalingen opgenomen. Deze bepalingen moeten ervoor zorgen dat voorkomen wordt dat klanten per ongeluk geconfronteerd worden met contracten die elkaar overlappen of dat leveringsovereenkomsten niet goed op elkaar aansluiten, wanneer een klant wil overstappen van energie. De energieleveranciers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat, indien ze nieuwe klanten proberen binnen te halen, alles in goede banen wordt geleid. Het CER wordt door vrijwel iedere leverancier gebruikt. Leveranciers gebruiken hiervoor een speciaal informatiesysteem. Dit wordt het CER-systeem genoemd. Iedere leverancier die is aangesloten bij het CET heeft inzicht in elke contractsituatie van een nieuwe of toekomstige klant. Met behulp van dit systeem kunnen energieleveranciers hun klanten juist informeren over bijvoorbeeld een nieuwe energiecontract dat men wil afsluiten.