In bepaalde gevallen betaal je een zogenoemde waarborgsom aan een energie leverancier bij wie je een nieuw contract hebt afgesloten. Dit in de meeste gevallen omdat je geldschulden hebt. Soms is het ook zo dat men geheel onrechtmatig een borgsom moet betalen. We proberen je op deze pagina precies uit te leggen welke situaties er zoal voorkomen en belangrijker nog, wat je kan doen indien je ten onrechte een borg betalen moet. Allereerst geven we aan hoe wordt bepaald of men een borgsom betalen moet.

 

Bepalingen voor de borgsom

Elke klant die nieuw wordt aangemeld wordt streng onderworpen aan een zogenoemde kredietcheck. De kredietcheck wordt vrijwel altijd door een extern bureau uitgevoerd. Men vraagt aan de klanten bepaalde persoonlijke informatie en alsmede bepaalde statistische informatie. Dit alles wordt verzameld en daarmee kan worden aangetoond hoe groot de kans is op wanbetalingen.

 

Op het eind van deze controle krijgt men een z.g. kredietscore door het bureau toegekend. Heb je een hoge score? Dan is de kans klein dat je in de toekomst je rekeningen niet betaalt en andersom. Leveranciers bekijken de score en stellen aan de hand daarvan vast of je een borgsom moet betalen. Is dat het geval, dan zal je eerst deze som geld moeten betalen aan je leverancier en dan pas kan je energie afnemen. Op het eind van het contract ontvang je de borgsom weer terug. De leverancier wil met een borgsom zich indekken voor inkomen die hij mogelijkerwijs in de toekomst misloopt. We beschrijven hieronder een aantal situaties waardoor consumenten verplicht kunnen worden om een borgsom te betalen.

 

Je bent ooit afgesloten geweest bij een leverancier

Indien jij bij een huidige energieleverancier bent afgesloten van energie en je vervolgens bij een nieuwe leverancier aanmeldt voor een spoedaanvraag voor energie, dan is dat opvallend en zal er door leveranciers meestal worden gecontroleerd hoe het met de betalingen bij je huidige energieleverancier precies zit. De meeste afsluitingen worden namelijk veroorzaakt door betalingsachterstanden. Je betaalt een borgsom indien je vroeger betalingsachterstanden hebt gehad bij een leverancier. Je bent in dat geval een groter risico voor nieuwe leveranciers en deze zullen dan vaak een borg vragen.

 

Je partner heeft schulden

Bepaalde energiemaatschappijen doen een kredietcheck indien er iemand in een huishouden, die dezelfde naam draagt, schulden heeft of heeft gehad. In sommige gevallen moet de energieaanvrager dan een borgsom betalen, ook al heeft hij of zij geen schulden.

 

De wijk waarin je woont staat niet goed bekend

Het klinkt misschien raar maar de wijk waar naartoe je verhuisd kan wel degelijk ervoor zorgen dat je nieuwe energieleverancier een borgsom vraagt. Sommige wijken staan slecht bekend. Bijvoorbeeld omdat er veel wanbetalers wonen. Sommige leveranciers doen dan ook een kredietcheck indien blijkt dat je in een dergelijk postcodegebied woont of gaat wonen. Verhuis je naar een dergelijke wijk en heb je zelf geen schulden of ooit betalingsachterstanden gehad bij een energieleverancier? Bij wijze van uitzondering kan een leverancier je dan toch verplichten om een borgsom te betalen.

 

De vorige bewoner had betalingsachterstanden

Verhuis je naar een woning en had de vorige bewoner daarvan betalingsachterstanden? De historie van een woning wordt soms wel degelijk meegerekend bij het vragen van een borg aan de nieuwe eigenaar.