Alle kostenposten die op je energierekening staan behandelen we op deze pagina. Zodoende weet je straks alles over de energierekening. Op de website van je eigen energieleverancier kan je overigens ook achterhalen welke kosten er zoal verwerkt zijn in je energierekening. Het komt erop neer dat de kostenposten op je energierekening bestaan uit belastingen (heffingen), de kosten voor netbeheer (netbeheerkosten) en leveringskosten. Belangrijk om te vermelden is dat de kosten voor levering, dus de leveringskosten, per energieleverancier weer verschillen. De netbeheerkosten worden jaarlijks aangepast en zijn ook per regio verschillend, hetzij de verschillen per regio klein zijn. Stap je over naar een andere leverancier, dan blijven deze kosten overigens hetzelfde. De belastingen die door de Nederlandse overheid worden geïnd, zijn voor iedereen gelijk. Dit verschilt dus niet per energieleverancier. Consumenten kunnen niet besparen op belastingen en op de netbeheerkosten. Wel kan je geld besparen door jaarlijks over te stappen naar een andere leverancier. Zodoende heb je de hoogte van de leveringskosten deels zelf in de hand. Uiteraard kan je zelf besparen op je energieverbruik en daarmee de energiekosten terugdringen.

 

De kosten voor leveren: Leveringskosten

De leveringskosten kan je onderverdelen in 2 verschillende onderdelen. We onderscheiden namelijk de zogenoemde variabele leveringskosten en de vaste leveringskosten. De variabele leveringskosten zijn bedragen die je per kWh stroom en/of m³ gas betaalt. Meestal zijn dit ook daadwerkelijk variabele tarieven. Maak je een keuze voor een contract bij een leverancier, dan kan je kiezen voor variabele of vaste leveringstarieven. Kies je voor een vast tarief, dan ga je meestal een contract aan voor tenminste een jaar of 2 tot 3 jaren. De vaste leveringskosten is een bedrag die je maandelijks betaald omdat de energieleverancier vaste kosten maakt. Dit kunnen bijvoorbeeld administratiekosten zijn, om maar iets te noemen. Energieleveranciers mogen zelf de hoogte van de bedragen vaststellen.
De kosten voor het netbeheer: Netbeheerkosten

Energieleveranciers brengen bij de klant netbeheerkosten in rekening. Deze kosten worden geïncasseerd namens de netbeheerder. De volgende kosten zijn verwerkt in de netbeheerkosten: het meettarief, vastrecht en capaciteitstarief, periodieke aansluitvergoeding.

 

Uitleg periodieke aansluitvergoeding

De periodieke aansluitvergoeding zijn de kosten die netbeheerders maken voor het in stand houden van je aansluitingen. De beheerder rekent hiervoor vaste bedragen. Sommige netbeheerders gebruiken andere benamingen voor deze kostenpost.

 

Uitleg capaciteitstarief

Het capaciteitstarief is een kostenpost die bij jou in rekening gebracht wordt om de kosten te dekken die de beheerder maakt voor het transport van energie. Het verschilt per aansluiting (de capaciteit daarvan) wat de hoogte is van het bedrag. Netbeheerders kunnen met de bedragen die ze daarvoor innen bij klanten het netwerk onderhouden.

 

Uitleg vastrecht

Wat is het vastrecht? Dit is een bedrag per maand die vaststaat. Je betaalt hiermee de kosten die netbeheerders maken voor bijvoorbeeld de administratie.

 

Uitleg meettarief

Je betaalt de netbeheerder, via je eigen energieleverancier, een bedrag per maand voor het gebruik en beheer van de energiemeter. Daarnaast betaal je ook voor de toegang tot deze meter(s). Concreet betekent dit dat de beheerder van het netwerk meterstanden aan de leverancier van energie moet doorgeven en daarvoor dus kosten maakt. Op je energierekening worden deze kosten dus aangeduid met het ‘meettarief’. De energiemeter(s) in je woning zijn niet je eigendom maar deze huur je in feite van de netbeheerder. De ACM is verantwoordelijk voor de hoogte van het meettarief. Het is dus niet zo dat de netbeheerder zelf de hoogte van dit tarief mag en kan bepalen. De laatste kostenpost die op je energierekening staat zijn de overheidsheffingen, of te wel de belastingen.

 

Welke overheidsheffingen staan op je energierekening?

De Nederlandse overheid rekent belastingen en ook btw. We noemen dit ook wel de energiebelasting. Deze belasting betaal je via je energieleverancier. Deze draagt de belasting op haar beurt weer af aan de overheid. Over het energietarief dat je betaalt wordt btw belast. De totale kosten van je energierekening bestaan voor een groot gedeelte uit de belastingen, namelijk ongeveer 30%. De hoogte van de belastingen staan vast. Maar door minder energie te verbruiken betaal je dus ook minder belastingen en kan je dus besparen op je energierekening.