Hoe ziet de energiemarkt in Nederland eruit? Daar gaan we op deze pagina verder op in. De energiemarkt zit in elk geval ingewikkeld in elkaar. Te beginnen met de spelers die zoal actief zijn op de energiemarkt. Een lastig te doorgronden proces is o.m. het produceren van energie en de distributie daarvan. Daarbij hoort ook het onderhouden van het elektriciteitsnet. Als consument heb je daar verder geen omkijken naar, aangezien alles geregeld wordt door bedrijven. Energiebedrijven zijn o.a. energieleveranciers, energieproducenten, energiedistributeurs (netbeheerders) en ook diverse toezichthouders op de energiemarkt. Nederland heeft sinds 2004 een vrije energiemarkt.

 

Wat betekent de vrije energiemarkt voor jou?

Voordat de vrije energiemarkt bestond, waren consumenten aangewezen op leveranciers van energie die in een regio actief waren. Huishoudens konden maar bij een beperkt aantal leveranciers terecht of, in de meeste gevallen, waren op 1 regioleverancier aangewezen. Deze bedrijven verzorgden de stroom- en gasvoorziening in Nederland. Deze bedrijven waren overigens eigendom van de overheid. In 2004 veranderde de energiemarkt naar een vrije markt, mede door toedoen van de Europese Unie. De Europese Unie besloot dat alle landen, behorende tot de Europese Unie, hun energiemarkt moesten liberaliseren. Dit om de consument meer keuzevrijheid te geven en de concurrentie van energieleveranciers onderling te stimuleren. Dit betekent voor jou dat je zelf kunt kiezen via welke energieleverancier je stroom en gas geleverd krijgt. Energieaanbieders kan je vergelijken op basis van duurzame energie, prijs en kwaliteit.

 

De netbeheerders en energieleveranciers

Voor de aansluiting en tevens de levering van energie werd vroeger gezorgd door een aantal grote energieconcerns. Dit werden nutsbedrijven genoemd. Sinds 2004 is er echter veel veranderd op de energiemarkt. Wat er veranderd is? Sinds 2004 hebben 2 soorten energiebedrijven een eigen taak. De netbeheerder zorgt vooral voor het onderhoud van het gehele netwerk en zorgt voor het transport van de energie. Iedere regio heeft zijn eigen netbeheerder. Een netbeheerder kan je nooit zelf kiezen. In principe heb je geen contact met je netbeheerder, behalve indien er sprake is van problemen of veranderingen in de aansluiting.

 

Energieleverancier

Je energieleverancier kan je zelf kiezen. Deze draagt de verantwoordelijk voor de levering van je gas en elektriciteit. Energieleveranciers gebruiken voor de levering het bestaande energienetwerk van de netbeheerders.

 

Toezichthouders

De overheid bemoeit zich nog wel degelijk met het energiebeleid. Spelers die actief zijn op de energiemarkt bepalen niet zomaar hun eigen regels. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft als belangrijkste taak dat ze toezicht houdt op met name de kwaliteit van het energienetwerk. Daarnaast heeft ze een controlerende functie: Het aanbod van energieleveranciers wordt in de gaten gehouden.