Er zijn nogal veel verschillende manieren om tegenwoordig energie (in Nederland) op te wekken. In dit geval maken we voornamelijk een onderscheid tussen groene (duurzame) energie en grijze energie (uit fossiele brandstoffen). De groene energie wordt vrijwel altijd op een duurzame, CO2-arme en met name op een milieuvriendelijke wijze opgewekt. Dit in tegenstelling tot grijze energie. Deze wordt namelijk opgewekt en gewonnen uit fossiele brandstoffen. Deze wijze van energie opwekken is bepaald niet milieuvriendelijk en al helemaal niet duurzaam te noemen. Sluit je binnenkort een nieuw energiecontract af? Een onafhankelijke energievergelijker toont vaak ook de duurzaamheid per contract. Allereerst besteden we aandacht aan duurzame, groene energie.

 

Wat is groene energie?

Op een duurzame wijze energie opwekken is bij onze oosterburen al jarenlang een belangrijk doel. In Duitsland is men al enorm ver met het duurzaam opwekken van energie. In Nederland lopen we daarin nog ver achter. Ongeveer 5 tot 10 procent van de energie in Nederland wordt nog maar duurzaam gewonnen.

 

Groene energie noemt men ook wel gewoon duurzame energie. In vaktermen spreekt men juist over hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is energie die nooit opraakt. Duurzame energie is tegenwoordig vrijwel even duur als grijze energie. Op dit moment zijn er aanbieders op de markt die zelfs voor groene energie dezelfde tarieven hanteren als voor grijze energie en dat is een goede zaak. In sommige gevallen is groene energie zelfs goedkoper dan grijze energie! Er zijn meerdere vormen van groene energie en dat zijn de volgende:

 

Waterkracht energie

Biomassa

Groen gas

CO2-neutraal gas

Zonne-energie

Windenergie

 

Grijze energie

Grijze energie wordt altijd gewonnen uit fossiele brandstoffen uit de bodem. Je kan in dit geval denken aan steenkolen, gas maar ook aardolie. Deze brandstoffen worden verbrandt en vervolgens komt er CO2 vrij in de lucht. CO2 is bij hoge concentraties in de lucht schadelijk voor ’t milieu. Het is een gegeven dat de fossiele brandstoffen vroeg of laat op raken. Voor Nederland is dat niet meteen een ramp, want deze stoffen kunnen uit andere landen geïmporteerd worden. Toch is de afhankelijkheid van andere landen niet goed, aangezien energie er dan niet goedkoper op wordt. Het is daarom zaak voor Nederland om versneld duurzame energie zelf te gaan opwekken. Onder grijze energie behoort ook energie die opwekt wordt in kerncentrales.

 

Enkele doelen die Nederland nastreeft

In het jaar 2020 wil de overheid realiseren dat er bijna30% minder broeikasgas wordt uitgestoten. Dit t.o.v. 1990. In 2020 moet tevens de CO2-uitstoot met 20% zijn verminderd. In datzelfde jaar moeten duurzame energiebronnen 14% van de energieproductie in Nederland voor rekening nemen. In 2023 moet dit 16% worden. Het streven is om in 2050 volledig te zijn overgegaan op duurzame energie.