Energieleveranciers hebben vanuit de wet de plicht zich aan regels te houden. Ook als ze je bijvoorbeeld bellen met de bedoeling je een energiecontract aan te bieden. Energieleveranciers hebben wel de vrijheid om je te mogen bellen, ongevraagd. Wel zijn ze verplicht om heel duidelijk zijn over de beweegredenen. Wil je echter niet ongevraagd door bedrijven gebeld worden? Dan is het verstandig om je in te schrijven in het zogenoemde Bel-me-niet Register. Hieronder nemen we de regels voor telefonische verkoop met je door.

 

Telefonische verkoop en de regels

De Nederlandse wet verbiedt het niet dat leveranciers van energie jou telefonisch kunnen en mogen benaderen met aanbiedingen inzake energiecontracten. Wel is het zo dat zij zich moeten houden aan allerlei regelgevingen. Deze vind je in het Burgerwetboek maar worden ook behandeld in de Telecommunicatiewet. In beide documenten vind je o.m. dat verkopers via de telefoon duidelijk moeten aangeven namens wie ze bellen. Tevens moeten ze aangeven met welke intentie(s) ze jou bellen. Willen ze graag een energiecontract aanbieden, dan moet dat duidelijk naar voren komen nog voor het gesprek gestart wordt. Zij zijn tevens verplicht om informatie te verstrekken over het contract in kwestie. Denk daarbij aan informatie over de totale prijs, de looptijd, de bedenktijd (afkoelperiode) en ook moet er informatie worden verstrekt over de betaalwijze. Heb je eenmaal een overeenkomst gesloten maar blijkt dat je onvoldoende bent ingelicht? Dan kan je altijd deze energieovereenkomst ongedaan maken. Je stuurt dan gewoon een brief naar de leverancier in kwestie. Vergeet niet om ook een klacht over de handelswijze in te dienen. De klacht kan je sturen naar ConsuWijzer.

 

Hoe kan je later toch nog afzien van telefonische aankoop?

Natuurlijk, het komt nog maar al te vaak voor dat consumenten achteraf een energiecontract, die telefonisch werd aangeboden, willen annuleren. Maar je hebt eenmaal ‘ja’ gezegd. Wat nu? Energiecontracten hebben altijd een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Dit is vanuit de wet zo geregeld. Heb je mondeling een overeenkomst ondertekend, dan kan je, ook al is dit telefonisch gebeurd, het contract annuleren. Het is verstandig om tevens een brief, het liefst aangetekend, te sturen naar je energieleverancier met uitleg en reden van opzegging. Wil je niet nogmaals telefonisch worden benaderd door energieleveranciers? Meld je dan aan bij het Bel-me-niet Register. Overigens heb je, door een aangetekende brief te versturen naar je energieleverancier, een bewijs van opzegging. Maak een kopie van de brief.