Wie is E.ON? E.ON  is een leverancier van energie die aan particulieren en zakelijke gebruikers elektriciteit en gas levert.  Wil je weten of deze energieleverancier iets voor jou is? Neem dan onze informatie hieronder aandachtig door.

 

E.ON Benelux

Het bedrijf E.ON is weer een onderdeel van ’t Duitse concern E.ON Energie AG. In Nederland is E.ON al jaren actief. In 2000 kwam het op de Nederlandse markt en wel onder de bedrijfsnaam E.ON Benelux. Zoals we hierboven als schreven levert deze energieleverancier stroom aan de particuliere markt en levert het ook stroom aan de zakelijke markt. Overigens produceert E.ON zelf haar stroom. Wat aanbieders van elektriciteit betreft behoort E.ON tot een van de grotere spelers op de Europese energiemarkt. Met een totale productiecapaciteit van ongeveer 62000 MW vanuit de elektriciteitscentrales, kan E.ON voorzien in de energiebehoefte van miljoenen klanten. In het jaar 2013 beleefde deze energiegigant haar hoogtepunt met maar liefst een productie van 245 miljard KWh van stroom. Daarvoor werd vooral aardgas gebruikt om stroom mee op te wekken. Naast aardgas gebruikt E.ON ook steenkool en in mindere mate kernenergie om stroom op te wekken.

 

Volop inzetten op duurzame energie

In 2014 maakte energieleverancier E.ON bekend haar energiecentrales die van fossiele brandstoffen gebruik maken af te stoten. Ook de kernenergiecentrales worden afgesplitst. Sindsdien produceert E.ON zogenoemde duurzame energie. De oudere energiecentrales worden in een ander bedrijf ondergebracht en blijven voorlopig wel in eigen handen. De plannen zijn om in het komende jaar (2016) naar de beurs te gaan. Duurzame energieopwekking, dat is dus het streven van E.ON. Daarnaast wil zij een betrouwbare en betaalbare leverancier van energie zijn voor haar klanten. Het bedrijf investeert in de vermindering van de uitstoot van afvalstoffen en zet volop in op het gebruik van windmolens om energie mee op te wekken.