Atoomstroom gebruikt kernenergie als oplossing om het teveel aan CO2-uitstoot terug te brengen. Daarnaast heeft Atoomstroom als belangrijkste doel om minder afhankelijk te worden van de fossiele brandstoffen. Deze raken immers vroeg of laat op. Atoomstroom rekent op de kunde van de mensen zelf. Zo gaat ze er vanuit dat mensen zelf kunnen afwegen wat de nadelen en voordelen van kernenergie zijn. Maak gebruik van een vergelijker om te beoordelen of deze leverancier voor jou de goedkoopste optie is. Waarom Atoomstroom? Voor degenen die zich zorgen maken over de opwarming van de aarde is het kiezen voor deze leverancier misschien een goede keuze. Want door de afsplitsing van atoomkernen komt altijd veel warmte vrij. Dit kan in stroom worden omgezet. Bij dit proces komt nooit CO2 vrij. Daarnaast worden er geen kostbare en vervuilende fossiele brandstoffen gebruikt. Ook het importeren daarvan is daarom niet meer nodig. Kernenergie is voor velen nog het beste alternatief en het opwekken van stroom uit kernfusies is nog veel goedkoper dan vele andere, dure duurzame alternatieven. Atoomstroom ziet echter wel in dat groene energie de toekomst is. Kernstroom kan eventuele tekorten opvangen. Atoomstroom gebruikt kernenergie. Deze vorm van energie kan voor altijd opgewekt worden. Echter is het restafval wat overblijft bepaald niet schoon, aangezien het radioactief is. Kernstroom is daarom niet schoon maar toch duurzaam.