Collectieve zorgverzekering steeds minder voordelig

Is het eigen risico aftrekbaar van de belasting?
1 oktober 2015
hepatitis c
Chronische hepatitis C vergoed vanuit de zorgverzekering
1 oktober 2015
Is het eigen risico aftrekbaar van de belasting?
1 oktober 2015
hepatitis c
Chronische hepatitis C vergoed vanuit de zorgverzekering
1 oktober 2015
Toon alles

Collectieve zorgverzekering steeds minder voordelig

zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering afsluiten was voorheen aantrekkelijker dan nu. Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert tegenwoordig minder voordeel op voor verzekerden. Het prijsverschil tussen een individuele zorgverzekering en collectieve zorgverzekering is in 2015 gedaald met ruim 20%. Dit blijkt uit een onderzoek (Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgverzekeringen vergelijken en overstappen naar andere zorgverzekeraar loont

Volgens de NZA doen verzekerden er goed aan om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en te overwegen over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Totaal werd er gezamenlijk door overstappers in 2015 voor 69 miljoen euro op de zorgpremie bespaard.

Risico overzicht kwijtraken zorgpolissen toegenomen
Consumenten kunnen uit vele zorgpolissen kiezen. Dat is positief, maar het risico op dat consumenten het overzicht kwijtraken door het grote aanbod zorgverzekeringen neemt toe. Voor consumenten wordt het te moeilijk om zorgpolissen met elkaar te vergelijken. Zorgverzekeraars zouden dan ook moeten investeren in de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van hun zorgverzekeringen.

Collectieve zorgverzekering of niet?

Collectieve zorgverzekering
Wanneer u een collectieve zorgverzekering afsluit kan u dit extra korting opleveren. Zo is het mogelijk om gebruik te maken van het collectief van een werkgever of patiëntencollectief. Er bestaat ook een groep overige collectieven. Hieronder vallen onder andere vakbonden en sportbonden.

Vergelijken geeft beter inzicht of collectieve verzekering aantrekkelijk is of niet
Het prijsverschil tussen collectieve en individuele zorgverzekeringen wordt steeds kleiner. Nu is het wel zo dat het nog steeds aantrekkelijk kan zijn om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Bij zorgverzekeringen vergelijken dient u goed op de collectiviteitskortingen te letten om tot een goede keuze te komen. U kunt maar van één collectief gebruik maken wanneer u een zorgverzekering afsluit. Bijvoorbeeld: Een collectieve korting via de werkgever en ook collectieve korting via een sportvereniging is niet mogelijk.

Informatie zorgpolissen moet beter

Uit een onderzoek van het NIVEL blijkt dat de informatie van zorgaanbieders door veel mensen niet begrepen wordt. Daarnaast is de informatie moeilijk te vergelijken. Het gaat dan om informatie over contracten, zorgaanbod en vergoedingen. Een zorgverzekeraar zou een concurrentievoordeel kunnen hebben door het vertrouwen in de organisatie te verbeteren door middel van het aanbieden van kwalitatief betere informatie. De uitleg over wat haar taken zijn en welke vragen zij kan beantwoorden zouden duidelijker moeten worden.

Consumenten willen meer informatie over:
– Prijs van de zorg
– Voorwaarden van de zorg
– Taken van zorgverzekeraars

De informatie kan het beste door zorgverzekeraars aangeboden worden in samenwerking met de overheid, omdat zodoende het vertrouwen van consumenten in
zorgverzekeraars toeneemt.

Nauwelijks acceptatievoorwaarden, combinatiepakketten niet meer aangeboden

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen te accepteren voor de basisverzekering tegen dezelfde premie. Door zorgverzekeraars worden acceptatievoorwaarden voor aanvullende verzekeringen nog nauwelijks gehanteerd. Zogenaamde combinatiepakketten waarbij basis- en aanvullende zorgverzekeringen in één pakket zitten (voorbeelden: gezinspolissen en studentenpolissen) worden niet meer aangeboden.

Toeslag aanvullende verzekering onwenselijk

Er zijn zorgverzekeraars die een toeslag vragen aan de consument op het moment dat hij/zij een aanvullende zorgverzekering wil afsluiten maar al een basisverzekering heeft afgesloten bij een andere zorgverzekeraar. Dat is onwenselijk, omdat dit ervoor kan zorgen dat verzekerden worden tegengehouden over te stappen van zorgverzekeraar.

Cadeaus bij zorgpolissen zouden afgeschaft moeten worden

De NZa zou liever zien dat het weggeven van cadeaus (bijvoorbeeld spelcomputers en tablets) bij het afsluiten van zorgpolissen afgeschaft zou worden. Het weggeven van deze cadeaus aan consumenten wanneer zij een zorgverzekering afsluiten is niet altijd verboden. Wel is de NZa van mening dat een zorgverzekeraar met het aanbieden van een cadeau bepaalde doelgroepen voor de basisverzekering naar zich toetrekt of afstoot. Cadeaus kunnen dan ook zorgen voor doelgroepselectie en dat is onwenselijk.

Vind hier meer overstap tips zorgverzekering die kunnen helpen bij het maken van een goed besluit omtrent het overstappen van een zorgverzekering.