suriname reisverzekering
Reisverzekering afsluiten Suriname
10 augustus 2016
ziggo kpn
Ziggo en KPN verhogen de prijzen
19 augustus 2016
suriname reisverzekering
Reisverzekering afsluiten Suriname
10 augustus 2016
ziggo kpn
Ziggo en KPN verhogen de prijzen
19 augustus 2016
Toon alles

Biobased economy

bio energie

Wat is biobased economy?

Om biobased toe te kunnen passen, moet eerst duidelijk zijn wat het begrip precies inhoudt. Ook is het belangrijk om te achterhalen waarom hier zoveel aandacht voor is. Deze onderwerpen zullen in deze paragraaf aan bod komen.

 

Het begrip biobased economy betekent over het algemeen dat bij productie biomassa gebruikt wordt in plaats van fossiele grondstoffen. Tot biomassa behoren reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en de landbouw die niet meer kunnen worden toegepast in voedsel. Het doel van biobased economy is om bij te dragen aan een duurzame economie. De biomassa wordt onder andere gebruikt voor het produceren van brandstof, energie en materialen (kunststof). De biomassa bestaat vooral uit algen, planten of vleesafval. Bioplastic kan worden geproduceerd door middel van maisresten en algen. Om biobrandstof te produceren, kan rietsuiker worden gebruikt. En houtsnippers kunnen energie leveren wanneer zij verbrand worden. Zo zijn er nog vele andere toepassing van biomassa.

 

Maar waarom is er zoveel aandacht voor biobased economy? Ten eerste worden er minder fossiele brandstoffen gebruikt wanneer biomassa deze grondstoffen kan vervangen. Hierdoor is er minder uitstoot van broeikasgas, waardoor biomassa een goede invloed heeft op het milieu. Zoals ook al eerder genoemd werd, is de bedoeling van biobased economy dat de economie verduurzaamd wordt. Hier is zoveel aandacht voor, omdat er veel technologische ontwikkelingen zijn die het mogelijk maken om producten kwalitatief beter en zuiniger te maken. Bij de consument is veel vraag naar duurzaamheid. Dit geldt niet alleen voor Europa, maar over de hele wereld. In Nederland kan een duurzame groei in de economie plaatsvinden doordat zij op het gebied van voeding, chemie en logistiek erg sterk zijn. In het bedrijfsleven biedt het nieuwe kansen om te groeien. Om de economie te verduurzamen is het belangrijk dat de overheid en het bedrijfsleven samenwerken om dit plan te realiseren. Ter ondersteuning van biobased economy worden er door de overheid subsidies gegeven om het verduurzamen van de economie te stimuleren. Door het gebruik van biomassa zal er geen tekort aan grondstoffen ontstaan, maar hiervoor is nog een drastische herinrichting van de economie nodig.

 

De rol van de overheid

De overheid stimuleert bedrijven om te investeren in biobased economy. Het ministerie van economische zaken heeft een programma opgesteld ‘Biobased economy’ met als doel Nederland leidend te maken in de biobased economy binnen Europa. Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren zij dit programma uit. Daarnaast laat het programma zich adviseren door de Wetenschappelijke en Technologische Commissie (WTC), de top van het Nederlandse bedrijfsleven door de High Level Stuurgroep en maatschappelijke organisaties door middel van dialoog.

 

De Nederlandse overheid stimuleert de groei van biobased economy door zich onder andere in te zetten voor technologische innovatie en marktontwikkelingen. Daarnaast is het RVO bezig met het versoepelen van regelgeving zodat de baan vrijkomt voor groene economische groei.

 

 

De overheid maakt het met behulp van Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investering (Vamil) mogelijk om voordelig te investeren in milieuvriendelijke technieken. MIA biedt een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag, bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met Vamil is het mogelijk om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven.