Energie opwekken uit waterstof
2 januari 2016
windmolens wind energie
Energie opwekken: Blauwe energie
6 januari 2016
Energie opwekken uit waterstof
2 januari 2016
windmolens wind energie
Energie opwekken: Blauwe energie
6 januari 2016
Toon alles

Bio-energie

bio energie

Bio-energie is een nieuwe vorm van energie. Al wordt het al eventjes gewonnen door bedrijven. Bio-energie is gewoon stroom maar kan ook warmte zijn of gas. Kenmerkend voor alle vormen van bio-energie is dat het altijd gewonnen wordt uit zogenoemde organische materialen. Dit noemt men biomassa. Dat kan van alles zijn. Tuinafval, rioolslib, hout maar ook mest, afkomstig van de boerderijen.

 

Bio-energie is een vorm van duurzame energie

Men noemt duurzame energie ook wel groene energie of hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is bij bio-energie misschien wel de beste term om te gebruiken. Van duurzame energie spreken we als bij de opwekking daarvan nooit sprake is van effecten die schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast mogen er geen grondstoffen worden gebruikt die op termijn kunnen opraken. Zo moeten bomen worden bijgeplant in bossen waarvan het hout wordt gebruikt om bio-energie van te produceren. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, want om van hernieuwbare energie te mogen spreken zijn er nog talloze voorwaarden, kunnen we spreken van duurzame energie. Duurzame energie heeft als belangrijkste kenmerk dat het zeer schoon is en tevens nooit opraakt. Dus een onuitputtelijke bron is van waaruit geput kan worden.

 

Biomassa verbranden levert energie op

Elektriciteit en warmte wordt door middel van elektriciteitscentrales en/of afvalverbrandingcentrales opgewekt. Zij verbranden de biomassa. Het is een zeer  goedkope manier om van afval duurzame energie te maken. Dit is ook hoog nodig, want kolencentrales bijvoorbeeld mogen over enkele jaren veel minder biomassa bijstoken. Zij maken gebruik van o.a. hout. Biomassa is de toekomst maar het moet vooraleerst nog aan vele criteria voldoen. Deze criteria worden door de overheid opgesteld. Zoals we al eerder schreven kan biomassa allerlei vormen van energie leveren. Een daarvan is groen gas. Daarover hieronder meer informatie.

 

Gas uit biomassa

Groen gas wordt al op grote schaal gewonnen uit o.a. biomassa. Biomassa zijn plantenresten, mest, rioolslib en tuinafval en hout. Dit wordt in centrales vergist door bacteriën toe te voegen maar men kan het ook vergassen door verbranding. Op beide manieren ontstaat gas. Dit gas moet nog wel schoon worden gemaakt voordat het kan worden gebruikt. En dan ontstaat er normale aardgas. Naast gas kan er ook stroom uit biomassa worden geproduceerd.

 

Stroom uit biomassa

Elektriciteit opwekken uit biomassa. Als we je dit 25 jaren geleden hadden geschreven, zou je ons misschien niet hebben geloofd. Toch wordt het vandaag de dag door bedrijven al gedaan. Gassen die vrijkomen na verbranding of vergisting worden door generatoren omgezet in bruikbare stroom. Misschien komt de stroom in jouw huis ook wel voor een gedeelte uit dit soort biogascentrales.

 

Biobrandstoffen voor aan de pomp

Naast stroom, gas en warmte kan er uit biomassa ook biodiesel of bio-ethanol worden geproduceerd. Biomassa dient in dat geval als basis voor deze brandstoffen. We noemen het ook wel biobrandstoffen. In de toekomst moeten deze biobrandstoffen benzine en ook diesel vervangen. Nu al zijn alle leveranciers van diesel en benzine verplicht om een gedeelte van de normale diesel en benzine aan te vullen met biobrandstof. Daar weten weinig mensen van maar in feite rijdt heel Nederland al op een gedeelte biobrandstof. Over 5 jaar (vanaf 2015 tot 2020) moet dit percentage al 1/10 deel zijn, dus 10%.

 

Voordelen van energie uit biomassa voor de natuur

Planten en bomen groeien in feite op CO2. Dat is hun brandstof en dit slaan ze ook op. Door verbranding van deze materialen komt de CO2 weer vrij. Om dat te compenseren worden er nieuwe bomen aangeplant, zodat deze weer de tijd krijgen om CO2 op te nemen en dus de luchtkwaliteit te verbeteren. In feite is er geen verschil tussen natuurlijke kringloopprocessen en de wijze waarop bomen en planten voor de opwekking van bio-energie gebruikt worden. Anders dan met bijvoorbeeld de verbranding van steenkolen, is energie opwekken uit planten en bomen een schone en duurzame manier.