Het bezitten van een auto gaat gepaard met vaste jaarlijkse, of maandelijkse kosten zoals, een WA of allrisk verzekering. Met deze verplichte verzekering(en) ben je gedekt in geval van schade. Maar als je betrokken raakt bij een auto ongeluk en je hebt passagiers in je auto die door het ongeluk gewond zijn geraakt, dan heb je kans dat je met torenhoge kosten geconfronteerd gaat worden. Denk aan de kans dat iemand invalide raakt of erger, dat er één of meer passagiers komen te overlijden. De bedragen die daar bij komen kijken zijn voor de gemiddelde automobilist niet te bevatten.

 

Omdat een ongeluk altijd op de loer ligt kan je overwegen om bovenop de basis verzekering van je auto een ongevallen inzittendenverzekering af te sluiten. Als je onverhoopt ooit betrokken raakt bij een zwaar ongeval en er is sprake van blijvende invaliditeit of een overlijden, dan keert de ongevallen inzittendenverzekering een vast bedrag uit om de kosten te dekken. Het bedrag dat de verzekering uitkeert staat los van de werkelijke kosten die gemaakt worden. Het bedrag dat zal worden uitgekeerd is van te voren al vastgesteld.

Ongevallen inzittendenverzekering

De ongevallen inzittendenverzekering is voor wat betreft de premie een stuk lager dan de premie van de schade inzittendenverzekering. Bij de laatste keert de verzekeraar de geleden schade uit in plaats van een vast bedrag. Daarnaast kent de ongevallen inzittendenverzekering geen dekking voor bagage die in de auto is meegenomen. Ook zal er geen smartengeld worden uitgekeerd . Het bedrag dat zal worden uitgekeerd in geval van blijvende invaliditeit wordt berekend op basis van een bedrag dat is vastgesteld in geval van blijvende volledige functionele invaliditeit. Als de passagier(s) gedeeltelijk blijvend invalide wordt verklaard dan wordt slechts een deel van de maximale vergoeding uitgekeerd.

 

Om te bepalen welke aanvullende verzekering het beste bij jou past kan je overleggen met de adviseur van de verzekeringsmaatschappij. Als je het heel belangrijk vindt dat de passagiers in jouw auto goed verzekerd zijn, en je wilt niets aan het toeval overlaten, dan kan je de schadeverzekering inzittenen verkiezen boven de ongevallen inzittenden verzekering.