Verzekeringen zijn vaak noodzakelijke en verplichte zaken die we niet altijd even leuk of makkelijk vinden. Soms zijn de voorwaarden niet duidelijk of lijkt de verzekeraar de regels naar eigen hand te zetten. Het komt gelukkig niet vaak voor. Maar als je denkt dat jouw verzekeringsmaatschappij iets doet waarvan jij denk dat het niet correct is. Dan kan je om te beginnen de verzekeraar daar zelf over aan spreken. Jouw klacht dient serieus te worden behandeld.  Het  is dan ook belangrijk dat jij zelf goed bijhoudt met wie je hebt gesproken aan de telefoon, als daar sprake van is geweest, en dat je de data van de contact momenten noteert. Zorg ervoor dat je altijd zoveel mogelijk onderbouwingen en bewijsmateriaal hebt voor het geval er ooit sprake van een conflict zal zijn.

Het klachteninstituut

Heb je een serieuze klacht die door je verzekeringsmaatschappij niet of onvolledig behandeld? Dan kan je contact maken met Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Dit orgaan heeft de verantwoordelijke taak om klachten van consumenten over onder meer verzekeringen op een professionele wijze te behandelen. Zover hoeft het natuurlijk niet te komen. Vaak kan je er met een servicemedewerker van je verzekeringsmaatschappij wel uitkomen. Dat hangt uiteraard af van de ernst van de klacht die je hebt. Als je twijfelt over bijvoorbeeld de dekking in geval van schade en de verzekeringsmaatschappij wil minder vergoeden dan jij had verwacht dan zou je in eerste instantie een onafhankelijk tussenpersoon kunnen raadplegen.

 

Alle details met betrekking tot je autoverzekering staan in je polis en in de voorwaarden die bij die polis behoren. In de meeste gevallen leggen we de verzekeringspapieren in een lade en komen die er pas uit als we de verzekeringen gaan herzien of als er sprake is van een ongeval of een conflict. In deze gevallen kan het voorkomen dat jij bijvoorbeeld vindt dat het eigen risico te hoog is. Hoger dan jij dacht dat was afgesproken. Voordat jij een klacht hierover gaat indienen is het zaak dat je eerst (telefonisch) overlegt met de verzekeringsmaatschappij waar het fout kan zijn gegaan. In regel is het zo dat als de voorwaarden sluitend zijn en de polis glashelder is, je klacht dan ongegrond zal worden verklaard. Maar als je denkt een klacht te hebben die door de verzekeringsmaatschappij serieus genomen dient te worden. Dan kun je altijd het beste rechtsreeks contact maken. Schriftelijk is altijd het beste maar het eerste contact kan ook per telefoon.