cloud werken
KPN stopt met de online dienst UP
30 oktober 2016
internetten
De drie grootste ergernissen bij het internetten
28 maart 2017
cloud werken
KPN stopt met de online dienst UP
30 oktober 2016
internetten
De drie grootste ergernissen bij het internetten
28 maart 2017
Toon alles

Abortuspil via de huisarts

Het moet in de toekomst ook voor huisartsen mogelijk worden om de zogeheten abortuspil voor te schrijven. Op die manier moet de drempel lager worden voor vrouwen die hulp zoeken bij een ongewenste zwangerschap. Op dit moment mogen alleen ziekenhuizen en abortusklinieken de pil, waarmee een zwangerschap in een vroegtijdig stadium kan worden afgebroken, voorschrijven. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel opgesteld dat dit ook voor huisartsen mogelijk moet maken en de ministerraad is hier vorige maand mee akkoord gegaan. Het voorstel moet nog wel langs de Tweede en Eerste Kamer.

Tot 6 weken en 2 dagen bij huisarts

De abortuspil wordt momenteel in ziekenhuizen en klinieken gebruikt bij een zwangerschap van hooguit 9 weken. Als de wet wordt aangenomen, krijgen huisartsen toestemming om de pil voor te schrijven tot maximaal 6 weken en 2 dagen. Je mag dan dus met andere woorden maximaal 16 dagen over tijd zijn om hiervoor nog bij je huisarts terecht te kunnen. De huisartsen krijgen hiervoor eerst wel specifieke scholing en er komen ook duidelijke samenwerkingsafspraken met een ziekenhuis of abortuskliniek. Ook zal de huisarts per geval verantwoording af moeten leggen.

Voor- en nadelen abortuspil

Het plegen van abortus door middel van een pil heeft duidelijke voordelen, maar zeker ook nadelen. Het grootste voordeel is de laagdrempeligheid van de behandeling. Het effect ervan lijkt op een spontane miskraam. Dat is voor veel vrouwen een minder onaantrekkelijke gedachte dan een pijnlijke ingreep in de vorm van een curettage. Nadelen zijn dat er hevige bloedingen en buikkrampen op kunnen treden. De daadwerkelijke abortus duurt enkele dagen, omdat je eigenlijk niet één pil in moet nemen, maar een paar in de loop van een paar dagen. En tot slot is de kans op mislukken ook iets groter dan in geval van een curettage.

Lagere drempel

Minister Schippers verwacht dat het voor veel vrouwen gemakkelijker zal zijn om naar hun eigen huisarts te stappen, dan naar het ziekenhuis of een abortuskliniek. Deze lagere drempel moet de nazorg na een abortus bevorderen en er tevens voor zorgen dat een nieuwe ongewenste zwangerschap eenvoudiger voorkomen kan worden. Maar tegenstanders van het wetsvoorstel voeren juist aan dat het niet té gemakkelijk moet worden om abortus te plegen. Ook de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering, is kritisch over het voorstel. De Raad ziet onvoldoende redenen om de abortuspraktijk, zoals die nu functioneert, te wijzigen.